Tamamlanmış Tezler

  • Uğur Dalar, (2019), Otomobil Egzoz Sistemlerinde TEJ'lerin Atık Isı Geri Kazanım Sisteminin İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kütahya, Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Akif Kunt
  • Hakan Kavak, (2019), Tekstil Terbiye Fabrikalarında Enerji Kayıplarının Belirlenmesi ve Kızgın Yağlı Merkezi Kazandan Atık Enerji Geri Kazanım Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kütahya, Danışman: Doç.Dr.Nimeti Döner
  • Mesut Yazıcı, (2018), Dolaşımlı bir akışkan yataklı kazanın enerji ve ekserji analizi, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kütahya, 134 sayfa, Danışman: Prof.Dr.Ramazan Köse
  • Melih Canlıdinç, (2016), Doğal parmak hareketini gerçekleştirebilecek eksoskeleton geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi,  Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kütahya, Danışman: Dr. Öğr.Üyesi Mustafa Güleşen. 
  • Feridun KARAKOÇ, (2016), Katmanlı İmalat ile Hafif Parça İmal Edebilmek İçin Hücresel Kafes Yapıların Geliştirilmesi, Doktora Tezi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kütahya, 153 sayfa, Danışman: Doç.Dr. İsmet ÇELİK.
  • Ebubekir Can GÜNEŞ, (2016), Dikey Eksenli Çalışan Pelet Makinelerinde Disk Yayların Kullanılması ve Basınç Regülasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kütahya, Danışman: Doç. Dr. İsmet ÇELİK
Son Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2019, Pazartesi