Makina nedir? Makina Mühendisliği ve Eğitimi

Makina nedir? (Vikipedi ,2014)

Makina, herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için dişliler, yataklar ve miller gibi çeşitli makina elemanlarından oluşan düzenekler bütününe denir. Herhangi bir mekanik parçası olmayan elektronik veya organik aygıtlara da makina denir. Makinalar belirli bir işin gerçekleştirilmesinde ya da fiziksel bir işlevin yerine getirilmesinde, insan ya da hayvan gücüne yardımcı olmak veya tümüyle onların yerini almak için geliştirilmişlerdir. Kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık gibi basit makinalardan, modern bir otomobil gibi çok karmaşık sistemlere kadar geniş bir yelpaze içindeki aygıtları kapsarlar. Makinalar ısıl, kimyasal, nükleer ya da elektriksel enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürerek ya da bunu tam tersi biçiminde çalışabilir veya yalnızca kuvvetleri ve hareketi aktarma ya da uyarlama işlevi görebilir. Bütün makinalarda birer giriş ve çıkış donanımı ile uyarlama ya da dönüştürme ve aktarma donanımları vardır. Giriş enerjilerini (girdi), rüzgâr, akarsu, kömür, petrol ya da uranyum gibi doğal kaynaklardan alan ve bu enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren makinalara birincil devindirici (primer motor) denir. Yeldeğirmenleri, su çarkları,türbinler, buhar makinaları ve içten yanmalı motorlar birincil devindiricilerdir. Bu makinalardan elde edilen çıkış enerjisi (çıktı), çoğunlukla döner millerin aracılığıyla elektrik üreteci, hidrolik pompa ya da kompresör gibi başka makinalara girdi olarak beslenebilir. Bu son üç aygıt ise üreteçler (jeneratör) sınıfına girer; bu aygıtların çıktısı olan elektriksel, hidrolik ve pnömatik enerjiler, elektrik, hidrolik ya da hava motorlarında girdi olarak kullanılabilir. Bu motorlardan, takım tezgahları gibi malzeme işleme makinaları, paketleme ve taşıma makinaları ya da dikiş makinası ve çamaşır makinası gibi çeşitli türlerde çıktılar üreten makinaların çalıştırılmasında yararlanılır.

Birincil devindirici, üreteç ya da motor sınıfına girmeyen makinalar ise işlemci (operatör makina) denir; işlemciler kategorisi, hesap makinası ve yazı makinası gibi elle çalıştırılan bütün aletleri kapsar. Bazı durumlarda bütün kategorilerdeki makinalar tek bir birim içinde toplanır. Örneğin, bir dizel-elektrikli lokomotifte, birincil devindirici dizel motorudur; bu motor elektrik üretecine güç sağlar, üreteç de tekerlekleri çeviren motorları çalıştırır.

 

Makina nedir?  (Makina Mühendisi Atila ÇINAR,2015) (Atila Çınar hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız)

En az biri hareketli olmak üzere, birbirine bağlı parça ve alt bütünlerden oluşan, belirli bir işi yapmak için kullanılan ve bir güç kaynağı olan mamul.

Doğrusu makina mı makine mi? 

1965'te ''Makine'' yazılmasına karar verilmiş ama biz makina kelimesini kullanmaktan hoşlanıyoruz. Haber detayı için tıklayınız  Kaynak: Haberturk. 15 Mayıs 2010. Erişim tarihi: 7Nisan 2014

 

Makina Mühendisliği

Bir şey hareket ediyor ya da herhangi bir enerji kullanıyorsa, bir makina mühendisi muhtemelen bu ürünün tasarım veya üretiminde yer almıştır (kaynak: www.asme.org).  

Makina mühendisliği, temel fizik prensiplerini kullanarak mekanik veya termal sistemlerin tasarım, analiz, imalat,bakım ve satışı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen mühendislik dalıdır.Makina mühendisliği müfredatı  hem termal hem de mekanik sistemler alanlarında profesyonel olarak çalışmak için hazırlar. Makina mühendisliği en eski ve en geniş mühendislik disiplinlerden biridir.

Türkiye'de Makina Mühendislerinin mesleklerini icra edebilmeleri için Makina Mühendisleri Odasına kayıt olmalıdırlar. Makina Mühendisleri Odası web sayfası:  http://www.mmo.org.tr/ 

Ana faaliyet alanları

Mühendislik faaliyetlerinin en eskisi ve en geniş mühendislik alanı olan makina mühendisliği, makinalar, enerji ve imalat yöntemleri ile ilgilenir. Makina mühendisleri endüstrinin tüm dalları için makina tasarlar ve imal ederler. Örneğin; türbinler, presler, hafriyat makinalari, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma sistemleri, yapay organ ve uzuvlar, uçaklar, dizel lokomotifler, otomobiller, kamyonlar, ulaşım araçları için motorlar vb. Makina mühendisi, çalıştığı kurumun yapısına göre, mekanik sistemlerin, gaz ve buhar tribünlerinin, pistonlu kompresörlerin, nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin tasarımını yapar, geliştirir,üretir. Bunu yaparken kullanışlılık ve ucuzluk faktörlerini göz önünde bulundurur.

Enerji alanında makina mühendisleri, elektrik jeneratörlerini tahrik edecek hidrolik türbinleri ve buhar gücü oluşturacak kazanları, motorlar, türbinler ve pompaların tasarımı, üretimi ve çalıştırılmasıyla ilgilenirler. Enerji santralleri tasarlar, çalıştırır ve yakıtların ekonomik yanması, ısı enerjisinin mekanik güçe dönüştürülmesi ve bu gücün yararlı işler yapmak için kullanılması ile ilgilenirler. 

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanında makina mühendisleri; ev, işyeri ve endüstriyel tesislerde havanın sıcaklık ve nemini kontrol ederek şartlandırılmasını sağlarlar. Besinlerin soğuk tutulması, soğuk depolama ve buz üretim tesisleri için gerekli donanım ve sistemleri tasarlar, geliştirir ve üretirler.

Makina mühendisleri ayrıca yolcu, savaş ve yük gemilerinde makina tasarımında, otomotiv endüstrisinde otomobiller, kamyonlar ve otobüslerin karoseri ve tüm yedek parçalarının tasarım ve üretiminde, havacılık ve uzay endüstrisinde uçak ve uzay araçlarının tasarım ve üretiminde çalışmaktadırlar.

Makina Mühendisliği eğitimi

Makina mühendisliği, her türlü mekanik sistemlerin, enerji dönüştürüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretiminin planlanması, üretilmesi ve bakım konularında eğitim ve araştırma yapar. Eğitim süresi 4 yıldır.

Aşağıda ilk 2 yıl verilen dersler görülmektedir.

Makina Mühendisliği Mesleğini Niteleyen Özellikler 

(Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK, Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı --Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız)

  • Yaratıcı düşünmek
  • Sayılarla uğraşmak
  • Şekil, şema, çizim yapmak
  • Makinalarla uğraşmak
  •  Elleri kullanmak
  • Kirli, yağlı ortamlarda bulunmak
  • Matematikle ilgilenmek
  • Fizikle ilgilenmek

Eski bir soru olan “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusuna çocuklar, genellikle hayali yanıtlar verirler. Ancak biraz büyüdüklerinde “İlerde ne olmak istiyorsun? Hangi mesleği yapmayı düşünüyorsun?” sorusunu yanıtlamak için daha realistik değerlendirmeler yapması gerektiğini fark ederler. İşte bu sorulara uygun yanıtlar bulmada öğrencilere nasıl yardımcı olacağız? Kariyer gelişim sürecini kolaylaştıracak işlemler nelerdir? Problemli alanları nasıl tanımlarız? Gençler neden ve nasıl belli mesleklere yöneliyor? Bireylerde bir meslek fikri nasıl gelişiyor?

Bu sorulara cevap bulmak istiyorsanız Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK'ın Özellik-Faktör Ve Holland’ın Kuramları isimli metnini okuyunuz.

 

Meslek seçiminden önce okunacak kitap...İŞİM VE BEN

İçimize sinen bir mesleği seçmek için nelerin farkında olmalıyız? Dört yıl önce üniversiteye girerken meslek tercihini sizin istediğiniz “iyi” bir bölümden yana yapmış olan çocuğunuzdan şöyle bir mektup aldığınızı hayal edin: “Dört yıldır yaşadığımı hissetmiyorum. Neyle uğraşıyorum bilmiyorum. Sevmek istiyorum sevemiyorum… Mezun olduktan sonra eğitimini aldığım meslekte çalışmak istemiyorum. Hangi işi yapmak istediğimi ise bilmiyorum. Hiçbir duygum net değil, içerisi karmakarışık…” Böyle bir mektup alan her anne-babanın içi acır. Çocuklarımızın “iyi” bir mesleğe sahip olmasını isteriz ama mutlu olmalarını da isteriz.

• Gelecekte “keşke” dememek için, gençler meslek seçim sürecinde nelerin farkında olsun?

• Bu seçimde gençleri yönlendiren anneler-babalar, rehber öğretmenler nelerin farkında olsun?

• Mesleğinden ya da işinden memnun olmayıp, değiştirmek isteyenler nelerin farkında olsun?

Tercihini Belirlerken - Prof. Dr. İrşadi Aksun / Koç Üniversitesi 

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2019, Cumartesi