Devam Eden ve Tamamlanmış Projeler

 

Proje Adı Destekleyen Kurum Tarih Yürütücü Projede Görev Alanlar

Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi

TÜBİTAK TEYDEB 1505

2018-devam ediyor 

Prof. Dr. Ahmet ALTUNCU

Prof. Dr. İsmet ÇELİK, Doç. Dr. Doğan AYDIN, Arş. Gör. Dr. Fırat Ertaç DURAK

Pelet Kazanı Verim ve Emisyon İyileştirme Çalışmaları

TÜBİTAK 1505

01.06.2018-devam ediyor 

Doç. Dr. Özer AYDIN

Prof. Dr. Ramazan KÖSE, Prof. Dr. Mustafa Arif ÖZGÜR, Prof. Dr. Yakup Erhan BÖKE, Arş. Gör. Oğuz Ozan YOLCAN, Arş. Gör. Yasin Furkan GÖRGÜLÜ

Açık Hücreli Köpük Metallerin Darbe Sönümleme Özelliklerinin Belirlenmesi

DPÜ-BAP

2017-2018

Dr. Öğr. Üyesi Agâh AYGAHOĞLU

Aykut Recep GÜLEÇ

Kütahya‘da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu (3D) Calpuff Dispersiyon (Dağılım-Taşınım) Modeli ile Analizi

DPÜ-BAP/2016-12

2016-2018

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ERBAŞ

Prof. Dr. Ramazan KÖSE, Arş. Gör. Halit ARAT, Oğuz Ozan YOLCAN

Konut Tipi Sobalarda Pelet Ve Kömür Yakıtları Kullanımının Isıl Performans Ve Emisyon Açısından Karşılaştırılması

DPÜ-BAP/2017-45

2017-devam ediyor

Doç.Dr.Özer Aydın

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Donat YILDIZAY, Arş. Gör. Halit ARAT, Prof. Dr. Yakup Erhan BÖKE

Atmosfer Altı Basınçlardaki Dairesel Kesitli Kapalı Ortamlarda Isı Transferinin Nümerik İncelenmesi

DPÜ-BAP/2017-55

2017-devam ediyor

Dr. Öğr. Üyesi Ümran ERÇETİN

Arş. Gör. Halit ARAT , Prof. Dr. Oğuz ARSLAN

ORC (Organic Rankine Cycle) İle Proses Atık Isısını Kullanarak 3,03 MWe Enerjisi Üreten Tesisin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması

Anadolu Cam A.Ş.

2018

Doç.Dr. Abdullah Akbulut

Arş. Gör. Halit ARAT

Kendinden Yağlamalı Yatak Üretimi İçin Bronz Tozu Üretim Şartlarının Araştırılması

TÜBİTAK

 2012- 2014

 

Doç.Dr.Özer Aydın

Tunçbilek Termik Santralinde Kömür Kazan Uyumunun Araştırılmasi 

TÜBİTAK

2013-2015

 

Doç.Dr.Özer Aydın

Termik Santral Kazanlarında Pülverize Kömür Yanmasının Sayısal Modellenmesi

TÜBİTAK

2008- 2010

 

Doç.Dr.Özer Aydın

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) Yöntemi ile Gaz Atomizasyon Nozulu Modellenmesi

 TÜBİTAK

2007- 2008

 

Doç.Dr.Özer Aydın

Felç Geçirmiş veya Doğuştan Yürüme Problemli Hastalara Yürüme Öğretimi İçin Robotik Yürüyüş Simülatörü Tasarımı ve İmalatı

T.C.Sanayi ve Teknolji Bakanlığı

2012-devam ediyor

 

Arş.Gör.Dr.Kemal Cem Köse

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2019, Pazar