2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı
Tüm öğrencilerimize 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında başarılar dileriz. DPÜ Makina Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
TÜBİTAK 2012-2014 YENİLİKLER
Sayın Araştırmacı, TÜBİTAK olarak, ülkemizin ihtiyaç ve önceliklerini göz önünde bulundurarak, destek ve teşviklerimizde birçok önemli yenilik ve revizyonu hayata geçiriyoruz. Son yıllarda yapılan önemli yenilik ve revizyonları, TÜBİTAK YENİLİKLER kitabımızın son baskısında bir araya getirdik. Başta araştırmacılarımız ve öğrencilerimiz olmak üzere, ülkemizin Ar-Ge aktörlerinin, kitabımızda yer alan revizyon ve desteklerden haberdar olarak, bu teşviklerden yararlanabilmesi amacıyla kitabımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Yayınımıza aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz: http://www.tubitak.gov.tr/tr/yenilikler_kitabi Yenilikler Kitabı'nın düşük boyutlu haline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/yenilikler_kitabi.pdf   TÜBİTAK
Üretim ile imalat aynı şeyler değildir. İşte farkları:
Üretim eski dildeki imalatın karşılığıdır zannedilir. İki kelimenin birbirlerinin yerine kullanılabilecekleri durumların olması kafa karışıklığına çanak tutar. İmalat kelimesi mal kökünden gelir ve mal yapmak anlamındadır. Üretim ekonomik anlamda fayda yaratacak her şeyin; malların yanı sıra hizmetlerin, fikirlerin meydana getirilmelerini de içerir. Dolayısıyla üretim imalattan daha geniş kapsamlıdır. Ancak konu planlama olunca iki kavramı birbirleriyle karşılaştırabilmemiz için üretimin dar anlamda; mal üretimi ile sınırlı olarak ele alınması gerekir. Aksi takdirde karşılaştırma anlamsızlaşır. İşte farklar:  İmalat planlama hammaddenin nasıl nihai ürün haline geleceği sorusunu yanıtlamaktır. Üretim planlama hammaddenin ne zaman nihai ürün haline geleceğini yanıtlamaktır. İmalat planlama teknik resmin incelenmesi ile başlar. Üretim planlama talep tahminlerinin yapılması ve siparişlerin alınması ile başlar. İmalat planlama hangi imalat operasyonlarının hangi sırayla hangi tür makinalarda yapılacağıdır. Üretim planlama aynı tür makinalardan hangisinin ne zaman kullanılacağıdır. İmalat planlama iş planlamadır. Üretim planlama zaman planlamadır. İmalat planlamaya proses planlama, rotalama da denir. Üretim planlama yalnızca çizelgeleme zannedilir. İmalat planı tek bir ürün dikkate alınarak yapılır. Üretim planlamada tüm ürünler dikkate alınır. İmalat planlama hangi hammaddelerin kullanılacağını dikte eder. Üretim planlama hammaddelerin ne zaman elde olması gerektiğini söyler. İmalat planlama operasyonların standart sürelerini belirler. Üretim planlama operasyonların fiili sürelerini kaydeder. İmalat planlama standart maliyetleri kestirir. Üretim planlama fiili maliyetlerin hesaplanmasını sağlar. İmalat planlama mühendislik yönergesi yayınlamaktır. Üretim planlama iş emri çıkarmaktır. İmalat planlama üretim planlamanın girdilerindendir. Üretim planlama imalat planlamanın geri beslemelerindendir. İmalat planlama makina mühendisinin işidir. Üretim planlama endüstri/işletme mühendisinin. İmalat planlamacı yalnızca mal üretimi ile ilgilenir. Üretim planlamacı mal üretiminin yanı sıra emniyet, yerleşim, fiziksel ortam düzeni ve diğer kaynaklar ile de ilgilenir. İmalat planı olmadan imalat/üretim yapılamaz. Üretim planı olmadan da imalat/üretim yapılabilir.    Kaynak: Halefşan Sümen (http://www.haberortak.com/Yazar/Halefsan-Sumen)
Üniversitemiz Mühendislik Alanı Türkiye Sıralamasında 42.sırada
URAP Araştırma Laboratuvarının yayınladığı Üniversitelerin Alanlara Göre Yapılan Sıralamasında  Mühendislik Alanında Türkiye Sıralamasında 42.sırada, Dünya Sıralamasında 1301. sıradayız Listeyi görmek için  tıklayınız. Sol taraftan Mühendislik Alanını seçmeyi unutmayınız URAP Hakkında URAP Araştırma Laboratuarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. URAP'ın amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metodlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır. Hedefimiz, çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ile üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını farketmelerine yardımcı olmaktır. URAP Web sitesi: http://tr.urapcenter.org/2013/index.php  
Makina Mühendisi kimdir?
Bir şey hareket ediyor ya da herhangi bir enerji kullanıyorsa, bir makina mühendisi muhtemelen bu ürünün tasarım veya üretiminde yer almıştır (kaynak: www.asme.org).   Makina Mühendisliği Makine mühendisliği, temel fizik prensiplerini kullanarak mekanik veya termal sistemlerin tasarım, analiz, imalat,bakım ve satışı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen mühendislik dalıdır. Makina Mühendisliği ana faaliyet alanları Mühendislik faaliyetlerinin en eskisi ve en geniş mühendislik alanı olan makina mühendisliği, makinalar, enerji ve imalat yöntemleri ile ilgilenir. Makina mühendisleri endüstrinin tüm dalları için makina tasarlar ve imal ederler. Örneğin; türbinler, presler, hafriyat makinalari, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma sistemleri, yapay organ ve uzuvlar, uçaklar, dizel lokomotifler, otomobiller, kamyonlar, ulaşım araçları için motorlar vb. Makina mühendisi, çalıştığı kurumun yapısına göre, mekanik sistemlerin, gaz ve buhar tribünlerinin, pistonlu kompresörlerin, nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin tasarımını yapar, geliştirir,üretir. Bunu yaparken kullanışlılık ve ucuzluk faktörlerini göz önünde bulundurur. Enerji alanında makina mühendisleri, elektrik jeneratörlerini tahrik edecek hidrolik türbinleri ve buhar gücü oluşturacak kazanları, motorlar, türbinler ve pompaların tasarımı, üretimi ve çalıştırılmasıyla ilgilenirler. Enerji santralleri tasarlar, çalıştırır ve yakıtların ekonomik yanması, ısı enerjisinin mekanik güçe dönüştürülmesi ve bu gücün yararlı işler yapmak için kullanılması ile ilgilenirler.  Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanında makina mühendisleri; ev, işyeri ve endüstriyel tesislerde havanın sıcaklık ve nemini kontrol ederek şartlandırılmasını sağlarlar. Besinlerin soğuk tutulması, soğuk depolama ve buz üretim tesisleri için gerekli donanım ve sistemleri tasarlar, geliştirir ve üretirler. Makina mühendisleri ayrıca yolcu, savaş ve yük gemilerinde makina tasarımında, otomotiv endüstrisinde otomobiller, kamyonlar ve otobüslerin karoseri ve tüm yedek parçalarının tasarım ve üretiminde, havacılık ve uzay endüstrisinde uçak ve uzay araçlarının tasarım ve üretiminde çalışmaktadırlar. Makina Mühendisliği Mesleğini Niteleyen Özellikler (Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK, Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı) Yaratıcı düşünmek Sayılarla uğraşmak Şekil, şema, çizim yapmak Makinelerle uğraşmak  Elleri kullanmak Kirli, yağlı ortamlarda bulunmak Matematikle ilgilenmek Fizikle ilgilenmek Eski bir soru olan “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusuna çocuklar, genellikle hayali yanıtlar verirler. Ancak biraz büyüdüklerinde “İlerde ne olmak istiyorsun? Hangi mesleği yapmayı düşünüyorsun?” sorusunu yanıtlamak için daha realistik değerlendirmeler yapması gerektiğini fark ederler. İşte bu sorulara uygun yanıtlar bulmada öğrencilere nasıl yardımcı olacağız? Kariyer gelişim sürecini kolaylaştıracak işlemler nelerdir? Problemli alanları nasıl tanımlarız? Gençler neden ve nasıl belli mesleklere yöneliyor? Bireylerde bir meslek fikri nasıl gelişiyor? Bu sorulara cevap bulmak istiyorsanız Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK'ın Özellik-Faktör Ve Holland’ın Kuramları isimli metnini okuyunuz.
Öğrencilerimiz Tasarım ve İmalatın en ileri teknolojilerini tanıyor, uyguluyor, tartışıyor
Üniversitemiz Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri Tersine Mühendislik ve Eklemeli İmalat konularında seminer ve İLTEM Tasarım Merkezini ziyaret ve kokteyl düzenledi. Mühendislik Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen seminere konuşmacı olarak Makine Mühendisliği Bölümü 2.sınıf öğrencilerinden Mustafa Keskin ve Demet İpek ile KROS Otomotiv A.Ş çalışanlarından Makine Mühendisi Erdal BIYIK ve GÜRALLAR ArtCraft (LAV) Firması Tasarım Yöneticisi M.Direnç GÜL katıldılar. Seminere dinleyici olarak Makine Mühendisliği öğrencileri ve öğretim elemanları katıldı. Seminerde Tersine Mühendislik ve Eklemeli İmalat teknolojileri ve uygulama alanları ile ilgili bilgiler verildi. Kros Otomotiv ve Gürallar LAV Firmaları ile İLTEM Tasarım Merkezi arasında yapılan endüstriyel işbirlikleri örneklerle anlatıldı. Konferans salonunda verilen seminerin ardından katılımcılar, Eskişehir yolu 1.km de bulunan İLTEM Tasarım Merkezine giderek burada kokteyl ve teknik gezi düzenlediler. Teknik gezide öğrenciler tersine mühendislikte kullanılan 3 Boyutlu optik tarama cihazını ve yazılımlarını; eklemeli imalat makinesi olarak Lazer Sinterleme, 3D Printer ve Cubify makinelerinin çalışmalarını yerinde gördüler ve Merkezin teknik sorumluları Doç.Dr. İsmet ÇELİK, Öğr. Gör. Feridun KARAKOÇ ve Araştırmacı Hidayet YURT’ dan bilgiler aldılar.
Topraksız Sera Proje Çalışması
Makina ve Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Yrd.Doç.Dr.Abdullah Keçeciler danışmanlığında tasarlayıp uyguladığı Topraksız Sera Projesi çalışmaları devam ekmektedir. Evliya Çelebi Yerleşkesi içinde yapılan çalışmalarla ilgili sunumu buradan indirebilirsiniz.
Stajla ilgili Sıkça Sorulan Sorular
Stajla ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevapları
Öğrencilerimizin TÜBİTAK proje başarısı
Bölümümüz öğrencilerinden Serdar Erdoğdu ve İrfan Şahin, TÜBİTAK araştırma projelerinden destek almaya hak kazanmışlardır. Haberin detayı için tıklayınız
Öğrenci laboratuvarlarımız ve makina atölyemiz yenileniyor...
Bölümümüz bünyesindeki laboratuvarlara yeni cihazlar, deney setleri ve makinalar alınmaktadır.Makinalarımızın kurulumu halen devam etmektedir.
Makina Mühendisliği Bölümü İnternet Sitesine Hoşgeldiniz
1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmış olan Bölümümüzde, 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim öğretim verilmekte olup, yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır. Bölümümüzle ilgili detaylı bilgiyi Hakkımızda menüsünden öğrenebilirsiniz.
Etkinlikler
14
Ekim
MAKTEK avrasya Fuarı
TAKIM TEZGAHLARI, METAL-SAC İŞLEME MAKİNALARI, TUTUCULAR-KESİCİ TAKIMLAR, Kalite Kontrol-Ölçüm Sistemleri, CAD/CAM, PLM Yazılımları ve Üretim Teknolojileri Fuarı. TÜRKİYE’nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmesi için, ihracatın 500 milyar dolara ve kişi başına gelirin 25 bin dolara çıkarılmasını öngören 2023 vizyonunun gerçekleştirilebilmesinde en stratejik sektörler olan makine imalatı ile takım tezgâhları sektörü, önemli bir işbirliğine imza attı. Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ilk kez yaptıkları işbirliğiyle makine sektörünün Avrasya’daki en büyük buluşması olan MAKTEK Avrasya 2014 Fuarı’nı birlikte düzenliyor. Fuar, 14-19 Ekim tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Teknolojik gelişme yoluyla sanayileşmeyi ve birçok sektörün rekabet yeteneğini doğrudan doğruya etkileme gücüne sahip olan makine sanayisi ile imalat sanayisinin temel üretim aracı olan takım tezgâhları üreticilerinin ulusal mesleki örgütleri ilk kez önemli bir işbirliğine imza atarak Türkiye’nin 2023 vizyonuna önemli bir adım attı. Türkiye’nin 500 milyar dolarlık 2023 vizyonunda 100 milyar dolarlık iddialı ihracat hedefleri belirleyen ve birbirini tamamlayan iki stratejik sektörün temsilcileri Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği’nin (MİB)işbirliğiyle düzenlediği MAKTEK Avrasya 2014 Fuarı’nı, T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da destekliyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek MAKTEK Avrasya 2014 Fuarı,14-19 Ekim tarihlerinde, Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bu fuar, söz konusu stratejik sektörler arasındaki koordinasyonun ve inovatif işbirliklerinin gelişmesinin önemli bir aşaması olacak.
22
Ekim
VII. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ HPKON 2014
Pnömatik Sektörü‘nün en önemli organizasyonlarından biri olan Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongreleri‘nin yedincisi olan "VII.Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi" 22-25 Ekim 2014 tarihlerinde Askeri Müze ve Kültür Sitesi - Harbiye İstanbul‘da düzenlenecektir. Uluslararası nitelikte gerçekleştirilecek kongremizde "Üniversiteler ve Sektörde yapılmış özgün, Hidrolik Pnömatik İçerikli ve Akademisyen destekli teşhire hazır vaziyetteki projelere Kongre süresince serbest alanlarda teşhir imkanı verilecektir" Ayrıca izleyici olarak katılımın ücretsiz olduğu, çağdaş, doğru, yeterli bilginin, teknolojinin ve uygulamaların etkin şekilde tartışıldığı bir platform olan HPKON 2014‘den istifade edebilmeleri için hidrolik pnömatik konusunda çalışan öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğrencilerinize kontenjan dahilinde yemekli delege olarak kongreye katılım hakkı tanınacaktır. Kongre ve Sergiye katkı ve katılımı artırmak amacıyla, özellikle Makina, Mekatronik, Hidrolik ..vb. bölümleri olan Mühendislik Fakültesi ve Meslek Yüksek Okullarının Öğretim Üyeleri ve öğrencilerine, sizlere ulaştıracağımız haber ve duyuru niteliğindeki doküman ve bültenleri kullandığınız iletişim araçları ile duyurarak destek olmanızı arzulamaktadır. Bu isteğimizi kabul etmeniz durumunda Üniversitenizin ismi Kongreyi Destekleyen Kuruluşlar statüsünde Kongremizin tüm duyurularında yer alacaktır. Kongre web sayfası www.hpkon.mmo.org.tr ve kongre sekreterinden kongre hakkında bilgi edinebilirsiniz. Konuyu ilgilerinize sunar, uygun bulmanız durumunda teyidinizin tarafımıza yazılı olarak ve bilgisayar ortamında kurumunuzun logosu ile birlikte bildirilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla VII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi Kongre Sekreteri Özgür ARSLAN Uzay Mühendisi İLETİŞİM Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No:9 34433 Beyoğlu / İSTANBUL  Tel: 0212 252 95 00 D:134 - 115 GSM: 0530 5174315 Faks: 0212 249 86 74 E-Posta: hpkon@mmo.org.tr , ozgur.arslan@mmo.org.tr  Web: http://www.hpkon.mmo.org.tr/ , http://www.hpkon.org/ , http://www.mmoistanbul.org/
06
Kasım
Türkiye Jeotermal Enerji Çalıştayı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Derneği ve Jeotermal Enerji Endüstrisi Firmalarının katkılarıyla bir  “Türkiye Jeotermal Enerji Çalıştayı”, 6-7  Kasım 2014 tarihleri arasında İzmir de düzenlenecektir.  Bu çalıştayın amacı üniversite endüstri işbirliğini teşvik, ülkemizdeki jeotermal endüstrisi teknik eleman ve yöneticilerini tanıştırıp kaynaştırma, ama özellikle de jeotermal enerji sistem tasarımı ve proje yönetimi konularını bütünleşik bir program olarak bütün paydaşlarla tartışıp bu alanda yapılacak olan girişimciliklere teşvik ve teknik destek sağlamaktır. Tartışma formatı  her bir konuda seçilen bir uzman tarafından hızlandırılmış bir kurs şeklinde sunulması (yaklaşık 1-2 saat arası) ve sonra bu sunulan anahatlar üzerinde ayrıntılı tüm katılımcılara açık tartışmaların yapılması  şeklinde olacaktır. Konuları ekte hazırlanmış posterde bulabilirsiniz. Çalıştayın planlandığı gibi bilgi aktarıcı ve verimli olması için, bu ön davet ile çalıştayımıza katılımcı veya konuşmacı olarak katılmak isteğinizi  bildirmek için     http://form.jotformeu.com/form/42351322940345     linkindeki formu doldurarak 20 Eylül 2014 tarihine kadar göndermenizi  istirham ediyoruz.    Not: Konaklamaların ve yiyeceklerin sponsorlar tarafından karşılanması sağlanacaktır.