Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı
   
Yrd.Doç.Dr.Nimeti Döner, 1 yıllığına Kanada'ya gidiyor
Bölümümüz öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Nimeti Döner, 15 Temmuz 2014 -15 Eylül 2015 tarihleri arasında Kanada National Reseach Council (NRC)'de akademik çalışma yapmak üzere görevlidir.  Yrd.Doç.Dr.Nimeti Döner'e çalışmalarında başarılar dileriz.
Üretim ile İmalat Aynı şeyler değildir. İşte Farkları:
Üretim eski dildeki imalatın karşılığıdır zannedilir. İki kelimenin birbirlerinin yerine kullanılabilecekleri durumların olması kafa karışıklığına çanak tutar. İmalat kelimesi mal kökünden gelir ve mal yapmak anlamındadır. Üretim ekonomik anlamda fayda yaratacak her şeyin; malların yanı sıra hizmetlerin, fikirlerin meydana getirilmelerini de içerir. Dolayısıyla üretim imalattan daha geniş kapsamlıdır. Ancak konu planlama olunca iki kavramı birbirleriyle karşılaştırabilmemiz için üretimin dar anlamda; mal üretimi ile sınırlı olarak ele alınması gerekir. Aksi takdirde karşılaştırma anlamsızlaşır. İşte farklar:  İmalat planlama hammaddenin nasıl nihai ürün haline geleceği sorusunu yanıtlamaktır. Üretim planlama hammaddenin ne zaman nihai ürün haline geleceğini yanıtlamaktır. İmalat planlama teknik resmin incelenmesi ile başlar. Üretim planlama talep tahminlerinin yapılması ve siparişlerin alınması ile başlar. İmalat planlama hangi imalat operasyonlarının hangi sırayla hangi tür makinalarda yapılacağıdır. Üretim planlama aynı tür makinalardan hangisinin ne zaman kullanılacağıdır. İmalat planlama iş planlamadır. Üretim planlama zaman planlamadır. İmalat planlamaya proses planlama, rotalama da denir. Üretim planlama yalnızca çizelgeleme zannedilir. İmalat planı tek bir ürün dikkate alınarak yapılır. Üretim planlamada tüm ürünler dikkate alınır. İmalat planlama hangi hammaddelerin kullanılacağını dikte eder. Üretim planlama hammaddelerin ne zaman elde olması gerektiğini söyler. İmalat planlama operasyonların standart sürelerini belirler. Üretim planlama operasyonların fiili sürelerini kaydeder. İmalat planlama standart maliyetleri kestirir. Üretim planlama fiili maliyetlerin hesaplanmasını sağlar. İmalat planlama mühendislik yönergesi yayınlamaktır. Üretim planlama iş emri çıkarmaktır. İmalat planlama üretim planlamanın girdilerindendir. Üretim planlama imalat planlamanın geri beslemelerindendir. İmalat planlama makina mühendisinin işidir. Üretim planlama endüstri/işletme mühendisinin. İmalat planlamacı yalnızca mal üretimi ile ilgilenir. Üretim planlamacı mal üretiminin yanı sıra emniyet, yerleşim, fiziksel ortam düzeni ve diğer kaynaklar ile de ilgilenir. İmalat planı olmadan imalat/üretim yapılamaz. Üretim planı olmadan da imalat/üretim yapılabilir.    Kaynak: Halefşan Sümen (http://www.haberortak.com/Yazar/Halefsan-Sumen)
Üniversitemiz Mühendislik Alanı Türkiye Sıralamasında 42.sırada
URAP Araştırma Laboratuvarının yayınladığı Üniversitelerin Alanlara Göre Yapılan Sıralamasında  Mühendislik Alanında Türkiye Sıralamasında 42.sırada, Dünya Sıralamasında 1301. sıradayız Listeyi görmek için  tıklayınız. Sol taraftan Mühendislik Alanını seçmeyi unutmayınız URAP Hakkında URAP Araştırma Laboratuarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. URAP'ın amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metodlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır. Hedefimiz, çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ile üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını farketmelerine yardımcı olmaktır. URAP Web sitesi: http://tr.urapcenter.org/2013/index.php  
Makina Mühendisi kimdir?
Bir şey hareket ediyor ya da herhangi bir enerji kullanıyorsa, bir makina mühendisi muhtemelen bu ürünün tasarım veya üretiminde yer almıştır (kaynak: www.asme.org).   Makina Mühendisliği Makine mühendisliği, temel fizik prensiplerini kullanarak mekanik veya termal sistemlerin tasarım, analiz, imalat,bakım ve satışı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen mühendislik dalıdır. Makina Mühendisliği ana faaliyet alanları Mühendislik faaliyetlerinin en eskisi ve en geniş mühendislik alanı olan makina mühendisliği, makinalar, enerji ve imalat yöntemleri ile ilgilenir. Makina mühendisleri endüstrinin tüm dalları için makina tasarlar ve imal ederler. Örneğin; türbinler, presler, hafriyat makinalari, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma sistemleri, yapay organ ve uzuvlar, uçaklar, dizel lokomotifler, otomobiller, kamyonlar, ulaşım araçları için motorlar vb. Makina mühendisi, çalıştığı kurumun yapısına göre, mekanik sistemlerin, gaz ve buhar tribünlerinin, pistonlu kompresörlerin, nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin tasarımını yapar, geliştirir,üretir. Bunu yaparken kullanışlılık ve ucuzluk faktörlerini göz önünde bulundurur. Enerji alanında makina mühendisleri, elektrik jeneratörlerini tahrik edecek hidrolik türbinleri ve buhar gücü oluşturacak kazanları, motorlar, türbinler ve pompaların tasarımı, üretimi ve çalıştırılmasıyla ilgilenirler. Enerji santralleri tasarlar, çalıştırır ve yakıtların ekonomik yanması, ısı enerjisinin mekanik güçe dönüştürülmesi ve bu gücün yararlı işler yapmak için kullanılması ile ilgilenirler.  Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanında makina mühendisleri; ev, işyeri ve endüstriyel tesislerde havanın sıcaklık ve nemini kontrol ederek şartlandırılmasını sağlarlar. Besinlerin soğuk tutulması, soğuk depolama ve buz üretim tesisleri için gerekli donanım ve sistemleri tasarlar, geliştirir ve üretirler. Makina mühendisleri ayrıca yolcu, savaş ve yük gemilerinde makina tasarımında, otomotiv endüstrisinde otomobiller, kamyonlar ve otobüslerin karoseri ve tüm yedek parçalarının tasarım ve üretiminde, havacılık ve uzay endüstrisinde uçak ve uzay araçlarının tasarım ve üretiminde çalışmaktadırlar. Makina Mühendisliği Mesleğini Niteleyen Özellikler (Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK, Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı) Yaratıcı düşünmek Sayılarla uğraşmak Şekil, şema, çizim yapmak Makinelerle uğraşmak  Elleri kullanmak Kirli, yağlı ortamlarda bulunmak Matematikle ilgilenmek Fizikle ilgilenmek Eski bir soru olan “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusuna çocuklar, genellikle hayali yanıtlar verirler. Ancak biraz büyüdüklerinde “İlerde ne olmak istiyorsun? Hangi mesleği yapmayı düşünüyorsun?” sorusunu yanıtlamak için daha realistik değerlendirmeler yapması gerektiğini fark ederler. İşte bu sorulara uygun yanıtlar bulmada öğrencilere nasıl yardımcı olacağız? Kariyer gelişim sürecini kolaylaştıracak işlemler nelerdir? Problemli alanları nasıl tanımlarız? Gençler neden ve nasıl belli mesleklere yöneliyor? Bireylerde bir meslek fikri nasıl gelişiyor? Bu sorulara cevap bulmak istiyorsanız Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK'ın Özellik-Faktör Ve Holland’ın Kuramları isimli metnini okuyunuz.
Öğrencilerimiz Tasarım ve İmalatın en ileri teknolojilerini tanıyor, uyguluyor, tartışıyor
Üniversitemiz Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri Tersine Mühendislik ve Eklemeli İmalat konularında seminer ve İLTEM Tasarım Merkezini ziyaret ve kokteyl düzenledi. Mühendislik Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen seminere konuşmacı olarak Makine Mühendisliği Bölümü 2.sınıf öğrencilerinden Mustafa Keskin ve Demet İpek ile KROS Otomotiv A.Ş çalışanlarından Makine Mühendisi Erdal BIYIK ve GÜRALLAR ArtCraft (LAV) Firması Tasarım Yöneticisi M.Direnç GÜL katıldılar. Seminere dinleyici olarak Makine Mühendisliği öğrencileri ve öğretim elemanları katıldı. Seminerde Tersine Mühendislik ve Eklemeli İmalat teknolojileri ve uygulama alanları ile ilgili bilgiler verildi. Kros Otomotiv ve Gürallar LAV Firmaları ile İLTEM Tasarım Merkezi arasında yapılan endüstriyel işbirlikleri örneklerle anlatıldı. Konferans salonunda verilen seminerin ardından katılımcılar, Eskişehir yolu 1.km de bulunan İLTEM Tasarım Merkezine giderek burada kokteyl ve teknik gezi düzenlediler. Teknik gezide öğrenciler tersine mühendislikte kullanılan 3 Boyutlu optik tarama cihazını ve yazılımlarını; eklemeli imalat makinesi olarak Lazer Sinterleme, 3D Printer ve Cubify makinelerinin çalışmalarını yerinde gördüler ve Merkezin teknik sorumluları Doç.Dr. İsmet ÇELİK, Öğr. Gör. Feridun KARAKOÇ ve Araştırmacı Hidayet YURT’ dan bilgiler aldılar.
Topraksız Sera Proje Çalışması
Makina ve Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Yrd.Doç.Dr.Abdullah Keçeciler danışmanlığında tasarlayıp uyguladığı Topraksız Sera Projesi çalışmaları devam ekmektedir. Evliya Çelebi Yerleşkesi içinde yapılan çalışmalarla ilgili sunumu buradan indirebilirsiniz.
Stajla ilgili Sıkça Sorulan Sorular
Stajla ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevapları
Öğrencilerimizin TÜBİTAK proje başarısı
Bölümümüz öğrencilerinden Serdar Erdoğdu ve İrfan Şahin, TÜBİTAK araştırma projelerinden destek almaya hak kazanmışlardır. Haberin detayı için tıklayınız
Öğrenci laboratuvarlarımız ve makina atölyemiz yenileniyor...
Bölümümüz bünyesindeki laboratuvarlara yeni cihazlar, deney setleri ve makinalar alınmaktadır.Makinalarımızın kurulumu halen devam etmektedir.
Makina Mühendisliği Bölümü İnternet Sitesine Hoşgeldiniz
1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmış olan Bölümümüzde, 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim öğretim verilmekte olup, yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır. Bölümümüzle ilgili detaylı bilgiyi Hakkımızda menüsünden öğrenebilirsiniz.
Etkinlikler
Haberler
Dünya Sıralamasında İlk 500 Üniversite Arasına Girdik
Üniversitemizi gündeme taşıyan bu haber üzerine Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karaaslan; “Güzel Sanatlar Fakültemizin bu başarısını kutluyorum. Yönetimimizce desteklediğimiz ve yakından takip ettiğimiz Fakülte etkinliklerinin İdareci, öğretim elemanı ve memurlarının topyekün fedakârlıklarıyla gerçekleştirildiğinin ve bu etkinliklerin öğrenci başarılarına olumlu etkileri olduğunun farkındayım. Güzel sanatlar Fakültesi öğrencilerimizin uluslararası ve ulusal yarışmalarda almış oldukları ödüller bunun bir göstergesidir,” diyerek açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Yirmi yedi ülkeden tasarımcıların katılımıyla gerçekleşen “Uluslar Arası Afiş Festivali ve Çalıştayı”, on ülkeden 30 sanatçı/ tasarımcının katıldığı uluslararası "Demokrasi Şöleni Çalıştayı" ve Türkiye'nin 5 bölgesinin farklı illerinde sergilenen "Uluslararası Karma Sergi", Grafik Bölümü'nün ilkini gerçekleştirdiği "Uluslararası Katılımlı İletişimde Tasarım-Tasarımda İletişim Konulu Sempozyum ve Sergi", ülkemizin önemli sanatçı akademisyenlerinin katıldığı “Resim Çalıştayı” ve “Grafik Sanatlar Çalıştayı”, “I. Evliya Çelebi Çini Yarışması”-“Dumlupınar Seramik Yarışması”, bu yıl sekizincisinin gerçekleştiği “Çizgi Film Festivali” gibi çok katılımlı etkinlikler yanında tanınmış sanatçıların kişisel ve karma sergilerine ev sahipliği yapan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin projelerine de destek vermekte, onların sektörel alanda tanınmalarına katkıda bulunmaktadır. Güzel Sanatlar Fakültemizin bina, sınıf ve laboratuar donanımları bakımından Türkiye’nin iftihar edebileceği imkânlara sahip olması, burada eğitim gören öğrencilerin çok gayretli öğretim elemanlarının rehberliğinde ülkemizin aranan elemanları olarak yetişmekte olduklarına şahit olmaktayız. Sektörel alandaki istihdamlarında tercih edilir olmaları, üniversitemizin webtv’si DPÜTV’nin kuruluşunda ve yayınında yer almaları bizleri gururlandırmaktadır. Üniversitemizin dünya üniversiteleri performans sıralamasında ilk 500 üniversite içinde yer almasını sağlayan Güzel Sanatlar Fakültemizi Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, öğretim elemanları, idari kadro ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, yeni başarılarılar bekliyorum.” Listeye ulaşmak için http://tr.urapcenter.org/alan_siralamasi/index.html