Zafer Bayramı mesajı
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN Prof.Dr.Ramazan KÖSE Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı
TÜBİTAK 2012-2014 YENİLİKLER
Sayın Araştırmacı, TÜBİTAK olarak, ülkemizin ihtiyaç ve önceliklerini göz önünde bulundurarak, destek ve teşviklerimizde birçok önemli yenilik ve revizyonu hayata geçiriyoruz. Son yıllarda yapılan önemli yenilik ve revizyonları, TÜBİTAK YENİLİKLER kitabımızın son baskısında bir araya getirdik. Başta araştırmacılarımız ve öğrencilerimiz olmak üzere, ülkemizin Ar-Ge aktörlerinin, kitabımızda yer alan revizyon ve desteklerden haberdar olarak, bu teşviklerden yararlanabilmesi amacıyla kitabımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Yayınımıza aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz: http://www.tubitak.gov.tr/tr/yenilikler_kitabi Yenilikler Kitabı'nın düşük boyutlu haline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/yenilikler_kitabi.pdf   TÜBİTAK
Yrd.Doç.Dr.Nimeti Döner, 1 yıllığına Kanada'ya gidiyor
Bölümümüz öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Nimeti Döner, 15 Temmuz 2014 -15 Eylül 2015 tarihleri arasında Kanada National Reseach Council (NRC)'de akademik çalışma yapmak üzere görevlidir.  Yrd.Doç.Dr.Nimeti Döner'e çalışmalarında başarılar dileriz.
Üretim ile İmalat Aynı şeyler değildir. İşte Farkları:
Üretim eski dildeki imalatın karşılığıdır zannedilir. İki kelimenin birbirlerinin yerine kullanılabilecekleri durumların olması kafa karışıklığına çanak tutar. İmalat kelimesi mal kökünden gelir ve mal yapmak anlamındadır. Üretim ekonomik anlamda fayda yaratacak her şeyin; malların yanı sıra hizmetlerin, fikirlerin meydana getirilmelerini de içerir. Dolayısıyla üretim imalattan daha geniş kapsamlıdır. Ancak konu planlama olunca iki kavramı birbirleriyle karşılaştırabilmemiz için üretimin dar anlamda; mal üretimi ile sınırlı olarak ele alınması gerekir. Aksi takdirde karşılaştırma anlamsızlaşır. İşte farklar:  İmalat planlama hammaddenin nasıl nihai ürün haline geleceği sorusunu yanıtlamaktır. Üretim planlama hammaddenin ne zaman nihai ürün haline geleceğini yanıtlamaktır. İmalat planlama teknik resmin incelenmesi ile başlar. Üretim planlama talep tahminlerinin yapılması ve siparişlerin alınması ile başlar. İmalat planlama hangi imalat operasyonlarının hangi sırayla hangi tür makinalarda yapılacağıdır. Üretim planlama aynı tür makinalardan hangisinin ne zaman kullanılacağıdır. İmalat planlama iş planlamadır. Üretim planlama zaman planlamadır. İmalat planlamaya proses planlama, rotalama da denir. Üretim planlama yalnızca çizelgeleme zannedilir. İmalat planı tek bir ürün dikkate alınarak yapılır. Üretim planlamada tüm ürünler dikkate alınır. İmalat planlama hangi hammaddelerin kullanılacağını dikte eder. Üretim planlama hammaddelerin ne zaman elde olması gerektiğini söyler. İmalat planlama operasyonların standart sürelerini belirler. Üretim planlama operasyonların fiili sürelerini kaydeder. İmalat planlama standart maliyetleri kestirir. Üretim planlama fiili maliyetlerin hesaplanmasını sağlar. İmalat planlama mühendislik yönergesi yayınlamaktır. Üretim planlama iş emri çıkarmaktır. İmalat planlama üretim planlamanın girdilerindendir. Üretim planlama imalat planlamanın geri beslemelerindendir. İmalat planlama makina mühendisinin işidir. Üretim planlama endüstri/işletme mühendisinin. İmalat planlamacı yalnızca mal üretimi ile ilgilenir. Üretim planlamacı mal üretiminin yanı sıra emniyet, yerleşim, fiziksel ortam düzeni ve diğer kaynaklar ile de ilgilenir. İmalat planı olmadan imalat/üretim yapılamaz. Üretim planı olmadan da imalat/üretim yapılabilir.    Kaynak: Halefşan Sümen (http://www.haberortak.com/Yazar/Halefsan-Sumen)
Üniversitemiz Mühendislik Alanı Türkiye Sıralamasında 42.sırada
URAP Araştırma Laboratuvarının yayınladığı Üniversitelerin Alanlara Göre Yapılan Sıralamasında  Mühendislik Alanında Türkiye Sıralamasında 42.sırada, Dünya Sıralamasında 1301. sıradayız Listeyi görmek için  tıklayınız. Sol taraftan Mühendislik Alanını seçmeyi unutmayınız URAP Hakkında URAP Araştırma Laboratuarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. URAP'ın amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metodlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır. Hedefimiz, çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ile üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını farketmelerine yardımcı olmaktır. URAP Web sitesi: http://tr.urapcenter.org/2013/index.php  
Makina Mühendisi kimdir?
Bir şey hareket ediyor ya da herhangi bir enerji kullanıyorsa, bir makina mühendisi muhtemelen bu ürünün tasarım veya üretiminde yer almıştır (kaynak: www.asme.org).   Makina Mühendisliği Makine mühendisliği, temel fizik prensiplerini kullanarak mekanik veya termal sistemlerin tasarım, analiz, imalat,bakım ve satışı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen mühendislik dalıdır. Makina Mühendisliği ana faaliyet alanları Mühendislik faaliyetlerinin en eskisi ve en geniş mühendislik alanı olan makina mühendisliği, makinalar, enerji ve imalat yöntemleri ile ilgilenir. Makina mühendisleri endüstrinin tüm dalları için makina tasarlar ve imal ederler. Örneğin; türbinler, presler, hafriyat makinalari, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma sistemleri, yapay organ ve uzuvlar, uçaklar, dizel lokomotifler, otomobiller, kamyonlar, ulaşım araçları için motorlar vb. Makina mühendisi, çalıştığı kurumun yapısına göre, mekanik sistemlerin, gaz ve buhar tribünlerinin, pistonlu kompresörlerin, nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin tasarımını yapar, geliştirir,üretir. Bunu yaparken kullanışlılık ve ucuzluk faktörlerini göz önünde bulundurur. Enerji alanında makina mühendisleri, elektrik jeneratörlerini tahrik edecek hidrolik türbinleri ve buhar gücü oluşturacak kazanları, motorlar, türbinler ve pompaların tasarımı, üretimi ve çalıştırılmasıyla ilgilenirler. Enerji santralleri tasarlar, çalıştırır ve yakıtların ekonomik yanması, ısı enerjisinin mekanik güçe dönüştürülmesi ve bu gücün yararlı işler yapmak için kullanılması ile ilgilenirler.  Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanında makina mühendisleri; ev, işyeri ve endüstriyel tesislerde havanın sıcaklık ve nemini kontrol ederek şartlandırılmasını sağlarlar. Besinlerin soğuk tutulması, soğuk depolama ve buz üretim tesisleri için gerekli donanım ve sistemleri tasarlar, geliştirir ve üretirler. Makina mühendisleri ayrıca yolcu, savaş ve yük gemilerinde makina tasarımında, otomotiv endüstrisinde otomobiller, kamyonlar ve otobüslerin karoseri ve tüm yedek parçalarının tasarım ve üretiminde, havacılık ve uzay endüstrisinde uçak ve uzay araçlarının tasarım ve üretiminde çalışmaktadırlar. Makina Mühendisliği Mesleğini Niteleyen Özellikler (Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK, Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı) Yaratıcı düşünmek Sayılarla uğraşmak Şekil, şema, çizim yapmak Makinelerle uğraşmak  Elleri kullanmak Kirli, yağlı ortamlarda bulunmak Matematikle ilgilenmek Fizikle ilgilenmek Eski bir soru olan “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusuna çocuklar, genellikle hayali yanıtlar verirler. Ancak biraz büyüdüklerinde “İlerde ne olmak istiyorsun? Hangi mesleği yapmayı düşünüyorsun?” sorusunu yanıtlamak için daha realistik değerlendirmeler yapması gerektiğini fark ederler. İşte bu sorulara uygun yanıtlar bulmada öğrencilere nasıl yardımcı olacağız? Kariyer gelişim sürecini kolaylaştıracak işlemler nelerdir? Problemli alanları nasıl tanımlarız? Gençler neden ve nasıl belli mesleklere yöneliyor? Bireylerde bir meslek fikri nasıl gelişiyor? Bu sorulara cevap bulmak istiyorsanız Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK'ın Özellik-Faktör Ve Holland’ın Kuramları isimli metnini okuyunuz.
Öğrencilerimiz Tasarım ve İmalatın en ileri teknolojilerini tanıyor, uyguluyor, tartışıyor
Üniversitemiz Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri Tersine Mühendislik ve Eklemeli İmalat konularında seminer ve İLTEM Tasarım Merkezini ziyaret ve kokteyl düzenledi. Mühendislik Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen seminere konuşmacı olarak Makine Mühendisliği Bölümü 2.sınıf öğrencilerinden Mustafa Keskin ve Demet İpek ile KROS Otomotiv A.Ş çalışanlarından Makine Mühendisi Erdal BIYIK ve GÜRALLAR ArtCraft (LAV) Firması Tasarım Yöneticisi M.Direnç GÜL katıldılar. Seminere dinleyici olarak Makine Mühendisliği öğrencileri ve öğretim elemanları katıldı. Seminerde Tersine Mühendislik ve Eklemeli İmalat teknolojileri ve uygulama alanları ile ilgili bilgiler verildi. Kros Otomotiv ve Gürallar LAV Firmaları ile İLTEM Tasarım Merkezi arasında yapılan endüstriyel işbirlikleri örneklerle anlatıldı. Konferans salonunda verilen seminerin ardından katılımcılar, Eskişehir yolu 1.km de bulunan İLTEM Tasarım Merkezine giderek burada kokteyl ve teknik gezi düzenlediler. Teknik gezide öğrenciler tersine mühendislikte kullanılan 3 Boyutlu optik tarama cihazını ve yazılımlarını; eklemeli imalat makinesi olarak Lazer Sinterleme, 3D Printer ve Cubify makinelerinin çalışmalarını yerinde gördüler ve Merkezin teknik sorumluları Doç.Dr. İsmet ÇELİK, Öğr. Gör. Feridun KARAKOÇ ve Araştırmacı Hidayet YURT’ dan bilgiler aldılar.
Topraksız Sera Proje Çalışması
Makina ve Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Yrd.Doç.Dr.Abdullah Keçeciler danışmanlığında tasarlayıp uyguladığı Topraksız Sera Projesi çalışmaları devam ekmektedir. Evliya Çelebi Yerleşkesi içinde yapılan çalışmalarla ilgili sunumu buradan indirebilirsiniz.
Stajla ilgili Sıkça Sorulan Sorular
Stajla ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevapları
Öğrencilerimizin TÜBİTAK proje başarısı
Bölümümüz öğrencilerinden Serdar Erdoğdu ve İrfan Şahin, TÜBİTAK araştırma projelerinden destek almaya hak kazanmışlardır. Haberin detayı için tıklayınız
Öğrenci laboratuvarlarımız ve makina atölyemiz yenileniyor...
Bölümümüz bünyesindeki laboratuvarlara yeni cihazlar, deney setleri ve makinalar alınmaktadır.Makinalarımızın kurulumu halen devam etmektedir.
Makina Mühendisliği Bölümü İnternet Sitesine Hoşgeldiniz
1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmış olan Bölümümüzde, 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim öğretim verilmekte olup, yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır. Bölümümüzle ilgili detaylı bilgiyi Hakkımızda menüsünden öğrenebilirsiniz.
Etkinlikler
22
Ekim
VII. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ HPKON 2014
Pnömatik Sektörü‘nün en önemli organizasyonlarından biri olan Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongreleri‘nin yedincisi olan "VII.Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi" 22-25 Ekim 2014 tarihlerinde Askeri Müze ve Kültür Sitesi - Harbiye İstanbul‘da düzenlenecektir. Uluslararası nitelikte gerçekleştirilecek kongremizde "Üniversiteler ve Sektörde yapılmış özgün, Hidrolik Pnömatik İçerikli ve Akademisyen destekli teşhire hazır vaziyetteki projelere Kongre süresince serbest alanlarda teşhir imkanı verilecektir" Ayrıca izleyici olarak katılımın ücretsiz olduğu, çağdaş, doğru, yeterli bilginin, teknolojinin ve uygulamaların etkin şekilde tartışıldığı bir platform olan HPKON 2014‘den istifade edebilmeleri için hidrolik pnömatik konusunda çalışan öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğrencilerinize kontenjan dahilinde yemekli delege olarak kongreye katılım hakkı tanınacaktır. Kongre ve Sergiye katkı ve katılımı artırmak amacıyla, özellikle Makina, Mekatronik, Hidrolik ..vb. bölümleri olan Mühendislik Fakültesi ve Meslek Yüksek Okullarının Öğretim Üyeleri ve öğrencilerine, sizlere ulaştıracağımız haber ve duyuru niteliğindeki doküman ve bültenleri kullandığınız iletişim araçları ile duyurarak destek olmanızı arzulamaktadır. Bu isteğimizi kabul etmeniz durumunda Üniversitenizin ismi Kongreyi Destekleyen Kuruluşlar statüsünde Kongremizin tüm duyurularında yer alacaktır. Kongre web sayfası www.hpkon.mmo.org.tr ve kongre sekreterinden kongre hakkında bilgi edinebilirsiniz. Konuyu ilgilerinize sunar, uygun bulmanız durumunda teyidinizin tarafımıza yazılı olarak ve bilgisayar ortamında kurumunuzun logosu ile birlikte bildirilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla VII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi Kongre Sekreteri Özgür ARSLAN Uzay Mühendisi İLETİŞİM Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No:9 34433 Beyoğlu / İSTANBUL  Tel: 0212 252 95 00 D:134 - 115 GSM: 0530 5174315 Faks: 0212 249 86 74 E-Posta: hpkon@mmo.org.tr , ozgur.arslan@mmo.org.tr  Web: http://www.hpkon.mmo.org.tr/ , http://www.hpkon.org/ , http://www.mmoistanbul.org/
Haberler
Üniversitemiz BESYO’da Özel Yetenek Sınavlarına Yoğun İlgi
Doç. Dr. Mehmet ACET “Sınavlarımız, Doğru, Güvenilir, Adil Ve Obkektif Yapılıyor” DPÜ BESYO öğrencisi olmak isteyen öğrencilere, Özel Yetenek Sınavlarının başlamasından önce bir konuşma yapan BESYO Müdürümüz Doç. Dr. Mehmet Acet, amaçlarının sporcular arasında en iyilerini seçip spor eğitimcisi olarak yetiştirmek olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımına 1994 yılında başladı. Bugün 21. Sınavımızı düzenlemenin mutluluğu içerisindeyiz. Özel yetenek sınavlarında amaç belirli bir düzeyde spor yapmış ve sporu bir yaşam biçimi olarak benimsemiş sporcular arasından en iyilerini seçip spor eğitimcisi yetiştirmektir. Son yıllarda yeni açılan üniversiteler ve artan öğrenci kontenjanı yanında spor eğitimi veren okul sayısındaki artış ve beden eğitimi ve spor öğretmenliği atamalarındaki kontenjan kısıtlaması nedeniyle bölümlere başvuru sayısı her geçen gün düşmektedir. Buna rağmen yüksekokulumuzda akademik kadromuzun gün geçtikçe zenginleşmesi, eğitim kalitesinin yükselmesi, üniversite takımlarının ulusal düzeydeki başarıları, milli sporcularımızın Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonları, Akdeniz ve Karadeniz Oyunlarında kazandıkları madalyalar ve özgün sınav sisteminden ötürü yüksekokulumuza ilgi her geçen gün artmaktadır. Sınavlarımıza yurdun tüm illerinden müracaatlar, sınavların doğru, güvenilir ve objektif yaptığımızı göstermektedir. Üniversitemiz sınavlarının adil ve güvenli biçimde yapılması için her türlü hazırlık yapılmış bulunmaktadır” dedi. Doç. Dr. Acet, sınavların en iyi bir biçimde yapılması için destek ve katkılarından dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karaaslan ile akademik ve idari personelimize teşekkür etti. 1180 Öğrenci Dpü Besyo Öğrencisi Olmak İçin Kıyasıya Yarışıyor Doç. Dr. Mehmet Acet, sınavlara 27’si bayan, 37’si erkek olmak üzere 64 milli sporcunun katıldığını kaydederek, atletizm dalında 23 bayan, 104 erkek; basketbolda 15 bayan, 98 erkek; futbolda 30 bayan, 536 erkek; hentbolda 29 bayan, 120 erkek; güreşte 38 erkek; voleybolda 49 bayan, 74 erkek olmak üzere toplamda 173’ü bayan, 1007’si erkek olmak üzere toplam 1180 adayın DPÜ BESYO öğrencisi olmak için başvuruda bulunduğunu söyledi.  Milli Sporcuların Dpü Tercihi Memnuniyet Verici 27’si bayan, 37’si Erkek olmak üzere 64 milli sporcunun özel yetenek sınavlarına katıldığını belirten Doç. Dr. Acet, milli sporcuların DPÜ tercihinin de memnuniyet verici olduğunu söyledi. Sınavların Objektif Ve Güven İçinde Geçmesi İçin Önlemler Alındı Sınavlarının adil, güvenli ve objektif biçimde yapılmasını sağlamak için gereken önlemlerin alındığı görüldü. Kapalı Spor Salonunda yapılan bazı sınavların dışarıda öğrenci ve aileler tarafından izlenmesi için ekran kuruldu. Objektif değerlendirme için bilgi teknolojilerinden yararlanılan sınavlar kameralarla da kayıt altına alınıyor. Sağlık Ekibi Ve Ambulans Hazır Bekletiliyor Ortaya çıkabilecek olası sağlık sorunları ve sakatlanmalara karşı ambulans ve sağlık ekibinin hazır bekletildiği görüldü. Aday Öğrencilerde Heyecanlı Bekleyiş Özel Yetenek Sınavlarına katılan aday öğrenciler, yarışmaya katılmak için sıralarını beklerken heyecanlı oldukları gözlerden kaçmıyordu. İlk gün başlayan özel yetenek sınavlarına katılan adaylar, DPÜ BESYO öğrencisi olabilmek için en iyi performanslarını sergilemeye çalıştılar. DPÜ BESYO Özel Yetenek Sınavları iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Birinci aşamada sportif beceri testi uygulanacak; II. aşamaya kalan adaylarda sürat ve kondisyon testleri uygulanacak. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday elde ettikleri derecelere göre sıralanarak DPÜ BESYO öğrencisi olmaya hak kazanacak.
Yabancı Öğrenciler Üniversitemizi Çok Sevdi
Türkçe öğrenmek için gelen Makedon ve Erasmus Değişim Programı öğrencileri Kütahya’yı ve Üniversitemizi gezerek Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karaaslan’dan DPÜ hakkında bilgi aldılar. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karaaslan şunları ifade etti: “Yabancı öğrencileri Üniversitemizde ağırlamaktan son derece mutluyum. Memleketlerine döndüklerinde anlatacakları çok şey olacak. Kütahya’mıza ve Üniversitemize gelen her yabancı misafirimizin yaşadığı hayranlığı onlarda da görüyorum. Bizim vizyonumuz uluslararası alanda kendini kabul ettirmiş bir üniversite olmak. Bunun için de çalışmalarımıza durmadan devam ediyoruz.” Görüşme sırasında duygu ve düşüncelerini paylaşan öğrenciler özetle şunları vurguladı: “Buraya gelinceye kadar Kütahya ve Dumlupınar Üniversitesi hakkında bilgimiz yoktu. Ancak görüyoruz ki beklentilerimizin çok üstünde bir üniversite bulduk. Mimarisi çok etkileyici, kampüs çok ferah, insanlar yardımsever ve sıcaklar.” Kaldıkları süre boyunca Türk kültürünü, örf ve adetlerini yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler Rektörümüz Karaaslan’ın Eşi Cemile Karaaslan’ın düzenlediği yemeklerde Türk mutfağını da tattı. Ayrıca Kütahya gezilerinin dışında bir dizi etkinlik kapsamında Cemile Karaaslan ile birlikte yabancı öğrencilere Yrd. Doç. Pınar Yazgaç tarafından ebru sanatı hakkında bilgiler verilip ardından öğrencilere ebru yaptırıldı.  
Kütahya’da Bronkoskopik Hacim Küçültme Tedavisi İlk Kez Uygulandı
Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya işlem sonrası şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye’de sadece iki büyük hastanede yapılan Bronkoskopik Hacim Küçültme Tedavisi bundan sonra Kütahya’da da tamamen ücretsiz olarak yapılacaktır. Bu işlem tüm ilaç tedavilerine rağmen nefes darlığı olan, ileri derece KOAH ve ileri derecece Amfizem hastalarına yapılan bazı tetkiklerden sonra hastanın da kabul etmesi üzerine bilinçli sedasyon uygulanarak gerçekleştiriliyor. Seçilmiş uygun hasta grubunda akciğer lobları arasındaki hava giriş çıkış volümünün yeterli olup olmadığı ölçüldükten sonra akciğer lob girişlerine bir valf yerleştiriliyor ve sistem içeriye hava girişini engellerken içerdeki havanın ve balgamın dışarı rahatça çıkmasını sağlıyor. Bu işlem sayesinde hastanın egzersiz kapasitesi iyileşiyor ve yaşam kalitesi artıyor. Bugün yaptığımız işlem de gayet başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Hastamıza geçmiş olsun derken beni burada misafir eden sayın fakülte yöneticilerine ve Dr. Ümran Hanım’a teşekkür ediyorum”. İşlem sonrası hasta Mustafa Ali Özümer ise duygularını; “Bu benim için bulunmaz bir nimet. Rabbime şükürler olsun, devletimizden ve doktorumdan Allah razı olsun. İnsan hasta iken sadece kendini düşünmüyor, eşini, çocuğunu ve yakınlarını da düşünüyor. Benim gibi KOAH hastalığı uzun süre devam edenler zorluğunu bilir. Hocamız benim için İstanbul’dan geldi ve işlem bu sayede uygulandı. Allah hepsinden tekrar tekrar razı olsun.” diyerek ifade etti.