Staj

 • Bölümümüzde lisans eğitimi alan öğrencilerin, yönetmeliğe ve yapacakları staj türüne uygun olarak buldukları işyerlerinde toplam 60 iş günlük staj yapmaları (40 gün I.Grup Staj + 20 gün II.Grup Staj/İşletme-Organizasyon Stajı) ve  yönetmeliğe uygun bir şekilde staj defteri doldurmaları gerekmektedir.
 • Öğrenciler stajlarını 2. sınıf sonundan itibaren yaz döneminde veya ara dönemde yapabilirler.
 • Staj başvurusu yapmadan önce Staj İşleyiş Planı Sunumu 'nu ve Staj Kontrol Listesi 'ni inceleyiniz.
 • Stajlarla ilgili gerekli olan tüm belgeler Form ve Dilekçeler  bölümünden de PDF formatında indirilebilir.
 • Stajlarla ilgili sıkca sorulan sorular ve cevaplarına  da buradan erişebilirsiniz. 

Staj yapmaya karar vermişseniz ilk yapmanız gereken en önemli şey, işyerlerine internetten veya yüzyüze başvuru yapmak ve staja kabul edilmenizdir. Bu aşamada firmaya dilekçe ile başvuru yapmanız gerekebilir. Bunun için STAJ BAŞVURU DİLEKÇESİ 'ni doldurup Bölüm Başkan Yardımcısına imzalattıktan sonra firmaya götürmeniz gerekir.

Bundan sonra yapmanız gerekenler aşağıda, işlem sırasına göre verilmiştir. Bu evrakları hazırlayıp stajınızın başlangıç tarihinin 5 iş günü öncesinden Bölüm Sekreterliğine bırakmış olmalısınız. 

İşlem Sırası

Yapılması Gerekenler

Açıklama

Belge 

1

İŞYERİ/KURUM STAJ KABUL FORMU doldurulup, işyerine onaylatılacak. Bu belge öğrenci ve işyeri tarafından doldurulup, işyerine onaylatılacaktır. İŞYERİ/KURUM STAJ KABUL FORMU (PDF)

2

STAJ SİGORTA TALEP FORMU, doldurup, aşağıdaki evrakları da ekleyerek Makina Mühendisliği Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilecek.

 • Ek1: İş Yeri/Kurum Staj Kabul Formu
 • Ek2: SPAS Müstahaklık Belgesi

Eğer firma ücret ödeyecekse:

 • Ek3: Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci ve İşveren Bilgi Formu
Belge stajın başlamasından 5 iş günü öncesinden ekleriyle birlikte bölüm sekreterliğine teslim edilecek. STAJ SİGORTA TALEP FORMU (PDF)

3

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşlerinden teslim alınacak (Bu belge, firma kabul ederse, e-devletten de alınabilir).  Yukarıda verdiğiniz evraklara göre Mühendislik Fakültesinde görevli memur tarafından hazırlanan Sigortalı İşe Bildirgesi Staja başlarken firmaya teslim edilmek zorundadır. Bu belge olmadan staja başlayamazsınız.  
4 STAJ DEFTERİ ve STAJ SİCİL FİŞİ temin edilecek.

Her ikisine de fotoğraf yapıştırılarak, Staj sicil fişi Bölüm Bşk. Yardımcısı veya Bölüm Staj komisyonu üyelerinden birine onaylattırılacak ve Dekanlık Öğrenci işlerine mühürlettirilecek.

STAJ SİCİL FİŞİ sizin staj değerlendirmenizi yapmak üzere işyerine teslim edilecek ve staj bitiminde kapalı zarfta staj komisyonuna teslim edilmek üzere saklanacak.

STAJ DEFTERİ KAPAK SAYFASI (PDF)

STAJ DEFTERİ (PDF)

STAJ SİCİL İŞİ (PDF)

 

Önemli Duyurular

 • Staj dersi hariç diğer tüm derslerini başarı ile tamamlayıp mezun durumuna gelen stajlarını bitiren öğrencilerimiz, her Pazartesi mesai saatleri içinde staj mülakatına girebilirler. 

Öğrencilerimizin dönem içinde staj yapabilme durumları ile ilgili olarak Fakülte Yönetim Kurulunun 2019 tarih ve 67_568 no lu sayılı yazısı şu şekildedir;

Öğrencilerimizin sadece aşağıda belirtilen durumlar için Bölüm Staj Komisyonunun uygun görüşü ve Bölüm Başkanının onayı ile haftalık ders programlarının da staj evraklarına eklenerek Dekanlığa gönderilmesi şartıyla, akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt tarihlerinin devamını takip eden ilk hafta başından itibaren staj yapma talepleri kabul edilecektir.

 • Yarıyıl içinde ders kaydı bulunmayan öğrenciler.
 • Proje esaslı dersler de (Çözümleme, Tasarım, Proje gibi) dâhil olmak üzere, yarıyıl içinde haftalık ders programında sadece 1 (bir) gün dersi bulunan öğrenciler.
 • Yarıyıl içinde sadece 1 (bir) ders kaydı bulunan ve bu dersin iki güne yayılmasına rağmen, dersleri her iki günde de mesai saatinden (17.00) sonra başlayan öğrenciler.

Staj Yönergeleri:

Bölüm Staj Komisyonu:

 • Dr. Öğr. Üyesi Kemal Cem KÖSE, Komisyon Başkanı
 • Arş.Gör.Halit ARAT, Üye
 • Arş.Gör.Melih CANLIDINÇ, Üye
 • Arş.Gör.Oğuz Ozan YOLCAN,Üye
 • Arş.Gör.Yasin Furkan GÖRGÜLÜ, Üye

Yurt Dışında Staj İmkanı:

Yurt dışında staj iki yoldan yapılabilir:  Avrupa Birliği destekli veya kendi imkanlarınızla. 

 • Avrupa Birliği destekli staj imkanı ve detaylı bilgi için Üniversitemizin Erasmus+ koordinatörlüğü web sayfasından bilgi alabilirsiniz.
 • Kendi imkanlarınızla  staj yapmak için öncelikle yurtdışında staj yapacağınız firmadan kabul belgesi almalısınız. Pasaportunuzun geçerlilik süresini kontrol etmelisiniz ve çalışma vizesi almalısınız. Sigorta için yurtiçinde özel sigorta kuruluşlarına başvurmalısınız. Stajınızı tamamlayıp, staj defteri ve sicil fişini işyerindeki yetkili makina mühendisine imzalattıktan sonra bu belgeleri dönem başında staj komisyonuna teslim etmelisiniz.  
Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020, Cuma