Staj

          ÖNEMLİ DUYURULAR (Güncelleme Tarihi: 14.09.2018)

 • Bölümümüz öğrencileri, ders programlarında dönem içinde haftada en az 4 iş günü boş günleri olması halinde staj yapabileceklerdir.
 • Staj dersi hariç diğer tüm derslerini başarı ile tamamlayıp mezun durumuna gelen stajlarını bitiren öğrencilerimiz, her Pazartesi mesai saatleri içinde staj mülakatına girebilirler. 

Staj Yönetmelikleri - Staj İşleyiş Planı ve Staj Kontrol Listesi 

Staj Kontrol Listesi (PDF)

Bu liste staj işleyiş planının özetidir ve  tek sayfa olarak hazırlanmıştır. Staj öncesi ve sonrası yapılacakları özetlediği için, staj işlemlerinizi bu belgeye göre takip edebilirsniz. 

Staj İşleyiş Planı Sunumu (PDF)

 Staj yapacak öğrencilerimizin dikkatlice okumaları gerekir.

Yurt Dışında Staj İmkanı

Yurt dışında staj iki yoldan yapılabilir:  Avrupa Birliği destekli veya kendi imkanlarınızla. 

 • Avrupa Birliği destekli staj imkanı ve detaylı bilgi için Üniversitemizin Erasmus+ koordinatörlüğü web sayfasından bilgi alabilirsiniz.
 • Kendi imkanlarınızla  staj yapmak için öncelikle yurtdışında staj yapacağınız firmadan kabul belgesi almalısınız. Pasaportunuzun geçerlilik süresini kontrol etmelisiniz ve çalışma vizesi almalısınız. Sigorta için yurtiçinde özel sigorta kuruluşlarına başvurmalısınız. Stajınızı tamamlayıp, staj defteri ve sicil fişini işyerindeki yetkili makina mühendisine imzalattıktan sonra bu belgeleri dönem başında staj komisyonuna teslim etmelisiniz.  

Staj Komisyonu

 • Dr. Öğretim Üyesi Hasan D. YILDIZAY, Komisyon Başkanı, hasan.yildizay@dpu.edu.tr, Tel:0 (274) 265 20 23 - 24 - 31 - 32 - 33 - 47 - 48 (7 hat) dahili 4131
 • Arş.Gör.Dr.Kemal Cem KÖSE, Üye
 • Arş.Gör.Melih CANLIDİNÇ, Üye
 • Arş.Gör.Halit ARAT, Üye
 • Arş.Gör.Oğuz Ozan YOLCAN,Üye
 • Arş.Gör. Yasin Furkan GÖRGÜLÜ,Üye

 Sıkça Sorulan Sorular

 Staj ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplar, Mühendislik Fakültesi ve Makine Mühendisliği Bölümü Staj yönetmeliklerine ek olarak hazırlanmıştır. Önce staj yönergesi ve staj işleyiş planı okunmalıdır.

 • Staja ne zaman başvuru yapmalıyım?

Staj başvurusunun zamanı veya bir süresi yoktur. Staj yapmaya karar vermişseniz ilk önce ST.01.STAJ BAŞVURU FORMU 'nu doldurup süreci başlatmalısınız. Bundan sonra önemli olan staj yapacağınız iş yerinden kabul almanızdır.

 • Mezun olabilmek için en az kaç gün staj yapmalıyım?

60 iş günü.

 • Bir seferde en az kaç gün staj yapabilirim?

20 iş günü. Ancak daha önce yapılan ve mülakat sonucu kabul edilmeyen eksik stajlar için 20 günden az staj yapılabilir.

 • Zorunlu staj süresinden fazla staj yapılabilir mi?

Staj komisyonu uygun görürse yapılabilir.

 • Dönem sonunda staj yapacağım, Staj sonrası notumun sisteme işlenmesi için ne yapmalıyım?

Staj da sistemde Staj I ve Staj II olmak üzere ders olarak gözükmektedir. Notunuzun işlenebilmesi için hangi stajı yapacaksanız ders kaydı sırasında da onu seçmelisiniz. Mezun duruma geldiğinizde notların işlenmesi için Staj Komisyonu ile görüşmelisiniz.

 • Firma, başvurumda, stajın zorunlu olduğuna dair zorunlu belge istiyor. Ne yapmalıyım?

ST.01.STAJ BAŞVURU FORMU' nu staj komisyonuna onaylatmanız ve ardından Bölüm Sekreterliğine kayıt ettirmeniz yeterli olacaktır. 

 • Mezuniyet aşamasındayım ve yazın yapacağım staj ile birlikte, sorumlu olduğum staj süresi tamamlanacak. Ancak, stajım güz dönemine sarkıyor. Harç ödemeli miyim? Bu durumu bildirmeli miyim?

Kredisini tamamlayıp sadece zorunlu stajı kalan öğrenciler harç ödememektedir. Güz dönemi başlamadan, bu durumla ilgili dilekçenizi (EK’te transkriptinizle beraber) Bölüm Sekreterliğine teslim etmeniz gerekmektedir.

 • Zorunlu staj formlarını ne zaman imzalatabilirim?

Zorunlu staj formları ve staj için gerekli Sigorta Talep Formu, staj komisyonu üyelerinden birine imzalatılabilir.

 • Staj komisyon üyelerine istediğim zaman soru sorabilir ve staj başvuru belgelerini imzalatabilir miyim?

Staj ile alakalı hemen hemen tüm sorular bölüm web sitesinde mevcuttur. Bunların dışında özel durumlar için staj komisyon üyelerine, üyelerin belirlediği gün ve saatlerde staj danışmanınıza danışabilirsiniz.

 • Stajların hepsini birden yapabilir miyim?

Giriş yılına göre 2. sınıf sonunda sadece Staj I en fazla 20 gün yapılabilir. Daha sonraki yıllarda ise herhangi bir kısıtlama yoktur.

 • Staja nasıl başvuracağım ve hangi aşamaları takip etmem gerekiyor?

Staj yönetmeliğini veya staj işleyiş planını (en üstte) inceleyiniz.

 • Nerelerde staj yapabilirim?

En az bir makine mühendisinin çalıştığı; makine ve yedek parça üretim ve montajı yapan işletmeler, otomotiv ana ve yan sanayi kuruluşları, döküm fabrikaları, tekstil fabrikalarının bakım onarım bölümleri, resmi kurumlar, tesisat, ısıtma-havalandırma, klima, doğalgaz proje büroları, mühendislik ve proje hizmetleri veren diğer firmalar  vb. işletmelerde staj yapılabilir. Ancak stajda her 10 gün bir staj grubu olarak geçer (Bknz.Staj Yönergesi).

 • Stajı ders dönemi içinde yapabilir miyim?

Eğitim-öğretim dönemi içinde staj yapılamaz. Sınavların bitiminden eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar geçen süre içinde staj yapılabilir. Ancak ders programlarında dönem içinde haftada en az 4 iş günü boş günleri olması halinde staj yapabileceklerdir.

 • Yurt dışında staj yapabilir miyim?

Evet. Yurtdışında staj yapılabilir. Ancak bu Erasmus dışında ise tamamen kendi olanaklarınızla olacaktır. Stajınızı tamamlandığınızda normal olması gereken prosedür neyse onu uygulamalısınız. 

 • Defteri tükenmez kalem ile doldurabilir miyim?

Evet. Temiz ve düzenli olmak koşuluyla defter, tükenmez ya da kurşun kalem  ile doldurulabilir.

 • Defteri bilgisayarda yazarak çıktı alabilir miyim?

Hayır. Temiz ve düzenli olarak el yazısı ile dolma kalem, tükenmez ya da kurşun kalem  ile defter doldurulabilir.

 • Staj defterini ne zaman teslim etmeliyim?

Teslim tarihi eğitim-öğretim döneminin başlamasından itibaren 30 iş günüdür. Bölüm web sayfasında veya ilan panosunda duyurulan süre içinde teslim edilmeyen defterler değerlendirilmeye alınmaz.

 • İki ayrı fabrikada staj yaptım. Birinci stajı bitirdikten sonra hemen 20 gün içinde defteri teslim etmek zorunda mıyım?

Hayır. Teslim tarihi eğitim-öğretim döneminin başlamasından itibaren 30 iş günüdür. Bölüm web sayfasında veya ilan panosunda duyurulan süre içinde teslim edilmeyen defterler değerlendirilmeye alınmaz.

 • Staj sonuçları ne zaman belli olur?

Staj sonuçları staj komisyonunun staj defterlerini ön kontrolünden ve sözlü mülakattan sonra 1 ay içerisinde staj panosunda ve bölüm  web sayfasında ilan edilir.

 • Aynı fabrikada iki kere üst üste staj yapabilir miyim?

Evet. Büyük işletmelerin farklı bölümlerinde olmak şartıyla yapılabilir. Örneğin; TOFAŞ, Renault, Bosch,Arçelik,Vestel vb. Ancak farklı firmalarda staj yapılması tavsiye olunur.

 • Okul bana staj yeri bulur mu?

Yaz stajları için staj yeri bulunmasından öğrenci sorumludur. (Öğrenci Şubat-Mart aylarından itibaren staj yeri aramaya başlamalıdır. Birçok işletmenin staj kontenjanları erkenden dolmaktadır.)

 • Staj komisyonu üyeleri kimlerdir?

Staj komisyonu üyelerini bölüm web sayfasından veya Staj Panosundan öğrenebilirsiniz.

 • Staj sırasında devamlı işyerinde bulunmak zorunda mıyım?

Evet. Staj komisyonu üyeleri tarafından yapılan işletme ziyaretinde öğrencinin staj yerlerinde bulunmaması durumunda öğrencinin stajı iptal edilir.

 • Bir işyerinde çalışıyorum. Çalıştığım süre staj olarak sayılır mı?

Hayır. Ancak çalıştığı süre içerisinde o işletme için staj başvurusu yapar ve staj defteri doldurursa o zaman staj sayılabilir.

 • İşleyen bir sigortam var veya fabrika kendisi sigorta yapacak. Bu durumda sigorta için başvurmam gerekir mi?

Hayır. Durum dilekçe ile belirtildikten sonra Staj belgeleri hemen imzalanır ve birkaç gün içinde staj sicil belgesi alınabilir.

 • Staj sicil belgesi staj bitiminde kendim getirebilir miyim?

Evet. Kapalı ve mühürlü bir zarf içinde öğrenci Staj Sicil Belgesini staj defteri ile birlikte teslim edebilir veya işletme bu zarfı posta ile Makine Mühendisliği Bölümüne gönderebilir.

 • Firmaya onaylattığım Staj Kabul Belgesini en son ne zaman getirmem gerekir?

Bu belge en geç staja başlamadan 10 gün içinde getirilmelidir. Staj kabul belgesi getirilmeden ve SGK bürosundan gerekli evraklar alınıp işletmeye götürülmeden staja başlanamaz. Başlanmış ise geçersiz sayılır.

 • Staj yaparken fabrika tatile girdi. Ancak ben staj kabul belgesinde bu durumu belirtmemiştim. Yani staj bitirme tarihim değişti? Bu değişikliği size bildirmem gerekiyor mu yoksa sadece staj defterinde belirtsem yeterli mi?

Bu durumu derhal staj komisyonuna bildirmeniz ve SGK bürosu vasıtasıyla sigorta sürelerini güncellemeniz gerekmektedir.

 • Stajın değerlendirilebilmesi için hangi evrakları teslim etmeliyim?

Staj defteri ve Staj Sicil Belgesi (Firma da postayla Makina Mühendisliği Bölüm Sekreterliğine gönderebilir)

 • Defterin tümünü doldurmak zorunda mıyım?

Hayır. Önemli olan staj değerlendirme sorularını cevaplayacak şekilde defteri doldurmaktır.  Ancak staj süresi boyunca yapılan çalışmaların içeriği uyumlu olmalıdır. Staj defterinin yetmediği durumda sayfa eklenebilir ve ya ikinci bir defter kullanılabilir.

 • Teknik resimleri elle çizmem mi gerekiyor?

Evet. Ancak elle çizilemeyecek kadar zor ve kapsamlı resimler bilgisayarda öğrenci tarafından çizilip eklenebilir. Fotokopi çekilerek yapıştırma işlemi zorunlu hallerde kabul edilebilir.

 • Cumartesi günleri staj yapabilir miyim?

Yaz stajları kapsamında cumartesi günleri staj yapılabilir. Ancak öğrenciler cumartesi günleri tam gün çalışıldığına dair çalışma saatlerini de içeren belgeyi fabrikaya  imzalatıp mühürlettirerek staj komisyan üyelerine zorunlu staj formu ile birlikte vermek zorundadırlar. Belgenin daha sonra getirilmesi uygun değildir.  Belge mutlaka zorunlu staj formu ile birlikte verilmelidir.

 • Bütünleme tarihleri sırasında staj yapabilir miyim?

Hayır.

 • Yaz okulu final sınavlarının yapıldığı günler staj yapabilir miyim?

Hayır. Sınav tarihleri akademik takvimde eğitim-öğretim dönemine dahil edildiğinden bu günlerde staj yapılamaz.

 • Yaz okuluna devam ederken staj yapabilir miyim?

Hayır. Yaz okulunda dersleri olan öğrenciler yaz okulunun başlangıç tarihinden final sınavlarının son gününe kadar staj yapamazlar.

 • Bölümünüze yatay / dikey geçişle geldim. Geldiğim üniversitede yaptığım stajdan muaf olabilir miyim?

Evet. Önceki üniversitenizde stajınız kabul edilmiş ise kabul edildiğine dair belge (staj sicil fişi, staj defteri) ve dilekçe ile bölüme başvuruda bulunmanız gerekir.Stajınız önceki üniversitenizde değerlendirilmemişse staj defteri ve dilekçe ile bölüme başvuruda bulunmanız gerekir.Staj komisyonu başvuru evraklarını inceleyerek stajın ne kadarından muaf olabileceğinize karar verir.

 • Sigorta yaptırmam gerekli mi?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince staja tabi tutulan öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigortalanma işlemleri Mühendislik Fakültesi tarafından yapılmaktadır. İlgili kanunda "belirtilen süre içinde zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler hakkında kurumunca önceden bildirilen süre içinde sigorta giriş-çıkış işlemlerinin internet ortamında yapılmaması durumunda her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır" denilmektedir. Öğrencilerin ve Dekanlığın mağdur olmaması açısından aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:

» Staj yapacak öğrencinin ST.02-STAJ SİGORTA TALEP FORMU (PDF) eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurması.
» Staj komisyonunca önceden bildirilen staj başlangıç ve bitiş tarihleri elektronik ortamda SGK internet sistemine girildiği için herhangi bir cezai işleme tabi tutulmamak için staj başlangıç ve bitiş sürelerinde önceden bildirilen sürelerin dışına çıkılmaması

Son Güncelleme Tarihi: