Öğrenci Değişim Programları (Erasmus,Farabi,Mevlana)

ERASMUS+ Değişim Programı

Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır. Erasmus+ Programı içerisinde, önceki programlarda olduğu gibi okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik destekler devam etmekte, bununla birlikte spor alanındaki projelere de hibe desteği sağlanmaktadır. 

Bölüm Erasmus Koordinatörlüğü

Dr.Öğretim Üyesi Ümran Erçetin

Tel:(274) 2652031 / 4125

e-posta:  umran.ercetin@dpu.edu.tr

Arş.Gör. Melih Canlıdinç

Tel: (274) 2652031 / 4119

e-posta: melih.canlidinc@dpu.edu.tr

 

Bu konuda daha fazla bilgi için;

FARABİ Değişim Programı

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Bölüm Farabi Koordinatörlüğü

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa GÜLEŞEN

Tel:(274) 2652031 / 4106

mustafa.gulesen@dpu.edu.tr

Arş.Gör.Kemal Cem KÖSE

Tel:(274) 2652031 /4113

kcem.kose@dpu.edu.tr

Bu konuda daha fazla bilgi için  YÖK  ün web sayfasını ziyaret ediniz.
MEVLANA Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

Bölüm Mevlana Koordinatörleri

Doç.Dr.Nimeti K.Döner

Tel: (274) 2652031 /4117

e-posta: nimeti.doner@dpu.edu.tr

Arş.Gör.Halit Arat

Araştırma Görevlisi

T:  (274) 2652031 / 4115

e-posta: halit.arat@dpu.edu.tr

Arş.Gör. Oğuz Ozan Yolcan

Araştırma Görevlisi

T: (274) 2652031 /4112

e-posta: oguzozan.yolcan@dpu.edu.tr

Bu konuda daha fazla bilgi için  Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü web sayfasını ziyaret ediniz

 

Son Güncelleme Tarihi: