Farabi Programı

Farabi Değişim Programı Nedir ?

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Bölüm Farabi Koordinatörlüğü
Başkan

Yrd.Doç.Dr.Mustafa GÜLEŞEN

Tel:(274) 2652031 / 4106

mustafa.gulesen@dpu.edu.tr

Üye

Arş.Gör.Kemal Cem KÖSE

Tel:(274) 2652031 /4113

kcem.kose@dpu.edu.tr

Bu konuda daha fazla bilgi için  YÖK  ün web sayfasını ziyaret ediniz.

 

Son Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2018, Pazartesi