Erasmus Programı

Erasmus + Değişim Programı nedir?

Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır. Erasmus+ Programı içerisinde, önceki programlarda olduğu gibi okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik destekler devam etmekte, bununla birlikte spor alanındaki projelere de hibe desteği sağlanmaktadır. 

Bölüm Erasmus Koordinatörlüğü
Başkan

Yrd.Doç.Dr.Ümran Erçetin

Tel:(274) 2652031 / 4125

e-posta:  umran.ercetin@dpu.edu.tr

Üye

Melih Canlıdinç

Tel: (274) 2652031 / 4119

e-posta: melih.canlidinc@dpu.edu.tr

 

Bu konuda daha fazla bilgi için;

 

Son Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2018, Pazartesi