İLTEM Laboratuvarları

Elektron Mikroskopları Laboratuvarı - FEINovaNanoSEM650 görüntüleme ve analitik açıdan ülkemizdeki en kapsamlı elektron mikroskoplarından birisidir. İkincil elektronları (ETD ve TLD) ve geri yansıyan elektronları (DBS) tespit edebilen dedektörler, TEM e benzer görüntü alabilen (STEM), yalıtkan malzemelerde görüntü alabilen dedektörler (LVD ve HELIX), kimyasal analiz için (EDX ve WDX), kristalografik analizler için dedektör (EBSD) ve elektronik esaslı çalışmalar için EBIC ve MonoCL4  dedektörleri bulunmaktadır.

Uygulama Alanları: Biyoloji , tıp (adli tıp), maden-jeoloji, malzeme, diş hekimliği, metaller, otomotiv, savunma sanayi, oryantasyon haritalama, tane sınır analizi, morfoloji (yapısal), micro XRD, micro kimyasal, gerilim/gerinme analizi vb. uygulama alanlarına sahiptir.

-Işınları Laboratuvarı - X-Işınları Kırınımı, XRD (X-Ray Diffraction) x-ışınları tarafından oluşturulan kırınım deseninden atomik düzeyde bilgi edinmek için kullanılmaktadır. X-ışınları ölçümleri kristale zarar vermeksizin yapısı hakkında bilgi veren güçlü bir yöntemdir. X-ışınları kırınımı günümüzde malzeme karakterizasyonu için endüstriyel ve bilimsel araştırmalarında;  fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, malzeme ve metalürji, jeoloji, madencilik, çimento, seramik ve teknolojik uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Termal Analiz Laboratuarı - STA ve TMA CİHAZLARI

STA: Kontrollü sıcaklık programı uygulanarak numunedeki değişimi sıcaklık ve zamanın fonksiyonu olarak kaydedebilmektedir.

Bu cihazın uygulamaları; Termal sabitlerin tayini, Faz dönüşümleri,  Termal kararlılık,Termal bozunma,Kalite kontrol-saflık tayini,Camsı geçiş sıcaklığı,Kalitatif ve kantitatif analiz,Hidratasyon-solvatasyon,Kinetik çalışmalar, Termodinamik incelemeler

TMA: Kontrollü sıcaklık ve yük uygulanarak numunedeki mekanik değişimi sıcaklık ve zamanın fonksiyonu olarak kaydedebilmektedir.

Bu cihazın uygulamaları; Sürünme gerilme rahatlaması, Termal genleşme katsayısı, Camsı geçiş sıcaklığı, Young modülü, Kesme modülü

Tane Boyutu Karakterizasyon Laboratuvarı - Parçacık Boyut Analiz Cihazı

Bu cihazın uygulamaları; Seramikler,  Toz Metalürji, Mineral prosesleri, Toz yiyecek ürünleri, Mürekkepler,  Sıvı içerisinde dağıtılmış katılar ve kolloidler, emülsiyonlar, kuru toz ve toz kütleleridir.

Eser Element Analiz Laboratuvarı - ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE (AAS): Atomik Absorbsiyon Spektrometresi (AAS), eser miktardaki metallerin μg/L (ppb)  ve/veya mg/L (ppm) düzeyinde kantitatif analizi için kullanılmaktadır. Dalgaboyu aralığı 185-900 nm arasındadır.

Tersine Mühendislik ve Prototipleme Laboratuvarı - 

3B Optik Tarama Cihazı: Fiziksel nesnelerin fotoğraflarının çekilerek bilgisayar ortamına aktarılmasını ve dijital 3B modeller oluşturulmasını sağlar. Bu teknoloji sayesinde bilgisayar çizimi bulunmayan nesnelerin veya numune parçaların kısa sürede hassas bir şekilde bilgisayar ortamında 3B modeli oluşturulabilir. Bu sistem tersine mühendislik, geometrik muayene ve hızlı prototipleme için karmaşık 3B modeller oluşturmak için çok uygundur.

Lazer Teknolojisi ile Üç Boyutlu Prototipleme: Görsel ve doğrudan kullanılabilecek parça imal etmek için kullanılır. İmalatta şekil kısıtlaması yoktur. Hayal edilen her şey yapılabilir. Saf polyamid, alüminyum dolgulu polyamid, karbon dolgulu polyamid tozlarını lazer sinterleme teknolojisi ile katman katman parça birleştirerek parçayı üretir.

Araştırma Mikroskopları Laboratuvarı - Mikroskoplar hemen her türlü araştırma amacıyla kullanılabilmekle beraber, araştırma mikroskopları denince daha çok, birden fazla mikroskobik tekniğin kullanılmasına olanak veren gelişmiş mikroskoplar akla gelmektedir. Üzerlerine ilave edilmiş bazı ekler yardımıyla değişik araştırmalar yapmak mümkündür. Merkezimizde bulunan Nikon Edipse Ci-E araştırma mikroskobu ile; Fly-eye teknolojisi sayesinde uzun ömürlü LED aydınlatması ile daha az enerji sarfiyatı sağlar ve çevre dostudur.

Dental Tasarım Laboratuvarı -  Selektif lazer sinterizasyon yöntemi ile Co-Cr metal alaşımından dental porselen altyapısı olarak kullanılan en üst kalitede metal üretimi yapmaktadır.

Üretilen protez tipleri; Porselen Kron metal altyapısı, Porselen köprü metal altyapısı, Tam metal kron, Teleskop kron primeri ve sekonder kron metal ,Metal post ve kor, Hareketli bölümlü protez metal iskeleti,tam protez metal ızgarası veya metal plağı,İmplant üstü kron ve köprü alt yapısı, İstenen herhangi bir çeşit Co-Cr metal parça

Metalografi Laboratuvarı -  Metal, seramik, elektronik komponent, kristal, kompozit, biyomedikal, cam, mineral, vs. gibi çok çeşitli malzemelerin hassas ve deformasyonsuz kesilmesi, Küçük numunelerin ve ince sacların sertliklerinin ölçülmesi, otomatik taşlama, lebleme ve parlatma işlemleri, manyetik tabanlı veya konvensiyonel zımpara işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Sürdürülebilir Enerji Laboratuvarı -   Petrol, kömür, doğal gaz gibi enerji kaynaklarının sınırlı olduğu günümüzde alternatif/sürdürülebilir enerjilere yönelme konusunda yapılan çalışmalar son yıllarda önem kazanmıştır. Bu enerji kaynakları içinde en fazla ilgi çeken temalardan biriside güneş enerjisidir. Laboratuvarlarımızda boya duyarlı güneş pilleri üzerine çalışmalar yapılamaktadır. Bu tip güneş pilleri; fotoanot, fotokatot, elektrolit ve boya olamak üzere 4 temel bileşenden oluşmaktadır. Bu kapsamda laboratuvarlarımızda yarıiletkene nanoyapılı metal oksitlerin sentezi, ince film kaplamaların hazırlanması, grafen ve benzeri iki boyutlu nanomalzemelerin güneş pillerinde kullanımı ile nanoyapılı fonksiyonel malzemelerin üretilmesi, güneş pillerin montajı, tasarımı ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılmaktadır.

 

Bu laboratuvar cihazları Dumlupınar Üniverstesi İleri Teknolojiler Merkezinde hizmet vermektedir.

 

Son Güncelleme Tarihi: