Akademik Personel

ENERJİ ANABİLİM DALI

Ramazan Köse

Profesör Dr., Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı

Tel: (274) 2652031/ 4105-4100, ramazan.kose@dpu.edu.tr

Mustafa Arif Özgür

Doçent Dr.

Tel: (274) 2652031 /4102, arif.ozgur@dpu.edu.tr

Abdullah Akbulut

Doçent Dr., Kütahya Teknokent A.Ş. Müdürü

Tel:(274) 2652031 / 4129, abdullah.akbulut@dpu.edu.tr

Oğuzhan Erbaş

Dr.Öğretim Üyesi

Tel: (274) 2652031 / 4103, oguzhanerbas@hotmail.com

Hasan Donat Yıldızay

Dr.Öğretim Üyesi, Bölüm Farabi Koordinatörü, Staj Komisyonu Başkanı

Tel:(274) 2652031/4131, hasan.yildizay@dpu.edu.tr

Oğuz Ozan Yolcan

Araştırma Görevlisi

Tel: (274) 2652031 /4107, oguzozan.yolcan@dpu.edu.tr

Yasin Furkan Görgülü

Araştırma Görevlisi

Tel: (274) 2652031 /4112

KONSTRÜKSİYON- İMALAT ANABİLİM DALI

İsmet Çelik

Doçent Dr., Anabilim Dalı Başkanı

Tel: (274) 2652031 / 4120, ismet.celik@dpu.edu.tr

Feridun Karakoç

Dr.Öğretim Üyesi, Bölüm Başkan Yardımcısı

Tel: (274) 2652031 / 4121, feridun.karakoc@dpu.edu.tr

MEKANİK ANABİLİM DALI

Agah Aygahoğlu

Dr.Öğretim Üyesi, Anabilim Dalı Başkanı

Tel: (274) 2652031 / 4108, agah.aygahoglu@dpu.edu.tr

TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI

Özer Aydın

Doçent Dr., Bölüm Başkanı Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı

Tel: (274) 2652031/4124, ozer.aydin@dpu.edu.tr

Nimeti Döner

Doçent Dr., Bölüm Mevlana Koordinatörü

Tel: (274) 2652031 /4117, nimeti.doner@dpu.edu.tr

Ümran Erçetin

Dr.Öğretim Üyesi, Dekan Yardımcısı, Bölüm Erasmus Koordinatörü

Tel: (274) 2652031 /4125, umran.ercetin@dpu.edu.tr

Halit Arat

Araştırma Görevlisi

Tel: (274) 2652031 / 4115, halit.arat@dpu.edu.tr

MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ ANABİLİM DALI

Mustafa Güleşen

Dr.Öğretim Üyesi, Anabilim Dalı Başkanı, Makina Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsilcilik Kurulu Üyesi,İleri Teknolojiler Tasarım Ar-Ge ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Tel: (274) 2652031 / 4106, mustafa.gulesen@dpu.edu.tr

Kemal Cem Köse

Araştırma Görevlisi

Tel: (274) 2652031 / 4113, kcem.kose@dpu.edu.tr

Melih Canlıdinç

Araştırma Görevlisi

Tel: (274) 2652031 / 4119, melih.canlidinc@dpu.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2018, Çarşamba