Akademik Personel

ENERJİ ANABİLİM DALI

Ramazan Köse

Profesör, Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı

Ofis: A- 

Tel: 4105

ramazan.kose@dpu.edu.tr

Mustafa Arif Özgür

Profesör

Ofis:A-209

Tel: 4102

arif.ozgur@dpu.edu.tr

Abdullah Akbulut

Doçent, Kütahya Teknokent A.Ş. Müdürü

Ofis:A- 

Tel:4129

abdullah.akbulut@dpu.edu.tr

Oğuzhan Erbaş

Dr.Öğretim Üyesi

Ofis:A- 

Tel: 4103

oguzhan.erbas@dpu.edu.tr

Hasan Donat Yıldızay

Dr.Öğretim Üyesi, Bölüm Farabi Koordinatörü, Staj Komisyonu Başkanı

Ofis:A- 

Tel:4131

hasan.yildizay@dpu.edu.tr

Bayram Alakuş

Dr.Öğretim Üyesi

Ofis:A- 

Tel:4109 

bayram.alakus@dpu.edu.tr

Oğuz Ozan Yolcan

Araştırma Görevlisi

Ofis:A- 

Tel: 4107

oguzozan.yolcan@dpu.edu.tr

Yasin Furkan Görgülü

Araştırma Görevlisi

Ofis: A-202

Tel: 4112

yasin.gorgulu@dpu.edu.tr

KONSTRÜKSİYON- İMALAT ANABİLİM DALI

İsmet Çelik

Profesör, Anabilim Dalı Başkanı

Ofis:A-212

Tel: 4120

ismet.celik@dpu.edu.tr

Feridun Karakoç

Dr.Öğretim Üyesi, Bölüm Başkan Yardımcısı

Ofis: A-305

Tel: 4121

feridun.karakoc@dpu.edu.tr

MEKANİK ANABİLİM DALI

Agah Aygahoğlu

Dr.Öğretim Üyesi, Anabilim Dalı Başkanı

Ofis:A- 

Tel: 4108

agah.aygahoglu@dpu.edu.tr

TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI

Özer Aydın

Doçent, Bölüm Başkanı Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı,Makina Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsilcilik Kurulu Üyesi

Ofis:A- 

Tel: 4124

ozer.aydin@dpu.edu.tr

Nimeti Döner

Doçent, Bölüm Mevlana Koordinatörü

Ofis: A-303

Tel: 4117

nimeti.doner@dpu.edu.tr

Ümran Erçetin

Dr.Öğretim Üyesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd.cısı, Bölüm Erasmus Koordinatörü

Ofis:A- 

Tel: 4125

umran.ercetin@dpu.edu.tr

Halit Arat

Araştırma Görevlisi

Ofis: A-307

Tel: 4115

halit.arat@dpu.edu.tr

MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ ANABİLİM DALI

Mustafa Güleşen

Dr.Öğretim Üyesi, Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Farabi Koordinatörü, İleri Teknolojiler Tasarım Ar-Ge ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Ofis:A- 

Tel: 4106

mustafa.gulesen@dpu.edu.tr

Kemal Cem Köse

Araştırma Görevlisi Dr.

Ofis: A-313

Tel: 4113

kcem.kose@dpu.edu.tr

Melih Canlıdinç

Araştırma Görevlisi

Ofis:A-308

Tel: 4119

melih.canlidinc@dpu.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: