Misyon ve Vizyon

Misyon

Uluslararası düzeyde lisans, yüksek lisans, doktora ve meslek içi eğitim vererek, sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomi ve meslekî etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip makine mühendislerini yetiştirmek; uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yaparak, ulusal sanayinin problemlerine çözümler üretmektir.

Vizyon

Eğitim ve öğretimi uluslararası standartlarda yürütmek ve araştırmada mükemmeli yakalamak.

Son Güncelleme Tarihi: