Tanıtım

Bölümümüz 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında, DPÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmış ve lisans öğrenimine başlamıştır. Kadrolu olarak az sayıda öğretim elemanı ile eğitim–öğretime başlayan bölümümüzde, şu an itibariyle 3 profesör, 3 doçent, 7 Dr. öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi olmak üzere 18 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölümümüzde Bölüm Sekreterliğinde 1 idari personel ve makina atölyelerinde 1 teknik personel görev yapmaktadır. Bölümümüz 4 yıllık lisans düzeyinde hem normal hem de ikinci öğretim de eğitim vermekte olup, öğrenci kontenjanı normal öğretim 80 kişi, ikinci öğretim 80 olmak üzere 160 kişidir.

Bölümümüzde 1.yılda temel dersler, 2. ve 3. yıllarda mesleki dersler ve 4.yılda meslek derslerinin yanında seçmeli dersler okutulmaktadır. Lisans eğitiminde öğrencilerimize çağdaş düzeyde mesleki bilgiler verilmekte ve bu bilgiler laboratuar, proje ve bitirme tezleri ile desteklenerek, öğrencilerin araştırma ve uygulama yetenekleri geliştirilmektedir.

Üniversitemizde isteğe bağlı Yabancı Dil hazırlık sınıfı vardır. İsteyen öğrenci hazırlık okuyabilmektedir.Hazırlık sınıfı ile ilgili daha fazla bilgiyi buradan öğrenebilirsiniz.

Bölümümüzde yüksek lisans programı 1993-1994 yılında, doktora programı ise 2009 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Bölümümüzde ders aşamasında ve tez aşamasında çalışmaları devam eden yüksek lisans ve doktora öğrencileri bulunmaktadır.

Bölümümüzün 2016 ÖSYS deki başarı sırası ve puan bilgileri aşağıda tabloda verilmiştir. (kaynak: http://www.osym.gov.tr )

Bölümümüzün 2015 ÖSYS deki başarı sırası ve puan bilgileri aşağıda tabloda verilmiştir. (kaynak: http://www.osym.gov.tr )

 

Son Güncelleme Tarihi: